Vilkår for medlemskap i Delta

Hvem kan bli medlem?

Arbeidstakere i offentlige og private virksomheter, samt studenter, elever og lærlinger kan bli medlem i Delta, jf. Deltas vedtekter §2 og §3.

Medlemskapet er individuelt og personlig, med rettigheter og plikter fastsatt i Deltas vedtekter eller i vedtak fattet av Deltas styrende organer.

Hva innebærer det å være medlem i Delta?

Formål

Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som aktivt skal medvirke til å utvikle arbeidslivet med fokus på medlemmenes livskvalitet. Delta skal forene medlemmenes individuelle ønsker og de kollektive behov.

Dette følger av ditt medlemskap i Delta:

 • Ivaretakelse av lønns- og arbeidsvilkår med utgangspunkt i lov- og avtaleverk
 • Rådgivning og veiledning i spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår
 • Juridisk bistand i tilfeller hvor dette er aktuelt.
 • Informasjon og fellesskap knyttet til fag, yrke og arbeidsplass
 • Mulighet for å benytte deg av lønnsomme medlemsfordeler
 • Demokratiske rettigheter i organisasjonsfellesskapet Delta
 • Påvirkningsmuligheter på fag- og samfunnsutviklingen
 • Som nytt medlem i Delta får du automatisk en 6 måneder gratis innboforsikring inkludert i medlemskapet ditt. Forsikringsobjektet er din folkeregistrerte adresse i Norge og forsikringen trer i kraft fra din innmeldingsdato. Forsikringen gjelder for medlemmer over 18 år. Vilkår og egenandeler er blant markedets beste og lik YS Innbo. Informasjon om medlemskap i Delta vil registreres hos Gjensidige og benyttes i forvaltningen av kundeforholdet. Avtalen om innboforsikring er en elektronisk avtale, og ved inngåelsen av avtalen godtar du at dokumenter i avtaleforholdet, som for eksempel vilkår, informasjon og varsler sendes til deg elektronisk. Dersom du ikke ønsker 6 måneders gratis innboforsikring, kan du kontakte Delta Direkte. Forsikringen avsluttes automatisk 6 måneder etter innmelding, og det er ditt ansvar å sørge for å forlenge forsikringen før den avsluttes, hvis du ønsker det. 

Kommunikasjon

Våre viktigste virkemidler for at du skal oppleve at ditt medlemskap i Delta har verdi er informasjon og dialog.

Vi gir deg informasjon om muligheter, rettigheter og plikter som arbeidstaker, yrkesutøver og medlem.  Det gjør vi i dag i kanaler som telefon, sms, e-post, nettsider og sosiale medier. Unntaksvis sender vi informasjon per post. 

Både Delta sentralt og Delta lokalt kan kontakte deg i ulike kanaler.

Delta bruker sosiale medier som Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin og Snapchat. Når det gjelder personvern i disse kanalene understreker vi at det er det enkelte medlem som selv har ansvar for sin aktivitet på sosiale medier, og dermed godtar de vilkår som disse tjenestene til enhver tid tilbyr.

Medlemskapets gyldighet og medlemskontingent

Du er selv ansvarlig for at opplysninger om deg, ditt arbeidsforhold og ditt medlemskap er korrekte. Du kan når som helst oppdatere og legge til opplysninger på https://www.delta.no/min-profil.

Dersom dine medlemsopplysninger ikke er oppdatert, kan det medføre at du ikke får de tilbud og den oppfølging du skal fra Delta.

Du har plikt til å rette deg etter vedtekter og vedtak som er fattet med hjemmel i vedtektene, for eksempel i forbindelse med lovlige arbeidstvister.

Medlemskontingent skal betales i tråd med vedtekter og kontingentreglement. Kontingentsatser og kontingentfritak besluttes av representantskapet i Delta og reguleres i eget kontingentreglement. Dersom medlemskontingent ikke er betalt, risikerer du å miste rettigheter til oppfølging og bistand.

Medlemskontingent kan betales ved at arbeidsgiver trekker kontingenten fra lønnen og betaler til Delta, eller ved at du selv sender betaling. Du er selv ansvarlig for å kontrollere at du betaler medlemskontingent.

Hvilke opplysninger lagrer Delta om deg og ditt medlemskap?

Personopplysninger

Medlemmer i Delta registreres med personopplysninger som bl.a.:

 • Navn
 • Personnummer
 • Adresse
 • E-postadresse
 • Mobilnummer
 • Opplysninger knyttet til arbeidssted og/eller studiested
 • Opplysninger i forbindelse med henvendelser til Delta

Ved innmelding godtar du at opplysningene du gir lagres i Deltas medlemsdatabase, og at opplysningene benyttes til å gi deg et best mulig medlemstilbud.

Hvem deler vi opplysningene med?

Inkludert i medlemskapet får du YS innbo i 6 måneder. 
Delta vil overføre til Gjensidige opplysninger som er nødvendige for å etablere forsikringsforholdet:
Bekreftelse på fagforeningsmedlemskap
Medlemsnummer og innmeldingsdato
Navn og adresse
Fødselsnummer
Mobilnummer
E-postadresse
Eventuelle samtykker til Gjensidige
 

Hva bruker vi opplysningene til?

De opplysninger du oppgir når du registrerer deg som medlem, og senere vedlikeholder, bruker Delta for å gi deg riktig oppfølging, et best mulig medlemstilbud og for å sikre deg demokratiske rettigheter i organisasjonen.  

Personvernerklæring

Les mer om hvordan Delta behandler dine personopplysninger i vår personvernerklæring på https://delta.no/personvern.

Utmelding

Medlemmer som ønsker å melde seg ut må selv sende skriftlig utmelding til administrasjonen i Delta. Dette kan skje enten ved at utmeldingen registreres på delta.no/min-profil eller at utmeldingen sendes som epost til direkte@delta.no eller brevpost til Delta.

Medlemskapet opphører ved utgangen av måneden etter at utmeldingen finner sted. Når medlemskapet opphører har du ikke lenger krav på rabatter og medlemsfordeler som Delta-medlem.

Endring av vilkår

Delta forbeholder seg retten til å oppdatere vilkårene for medlemskap i tråd med Deltas vedtekter og vedtak i Deltas besluttende organer. Aktuelle medlemsvilkår er til enhver tid tilgjengelige på delta.no.