Medlemsfordel: Bli en bedre leder med Mitt lederunivers

Som medlem i Delta kan du nå benytte deg av YS og Mitt Lederunivers sitt tilbud for deg har lederansvar, fagansvar eller er prosjektledere.

Fra 17. august til 31. desember skal YS teste tilbudene i det digitale ledelsesuniverset sammen med YS-medlemmene.

– Å utvikle arbeidsplasser, basert på medbestemmelse og medvirkning, med bakgrunn i lov og avtaleverk, er en viktig oppgave for fagbevegelsen. God ledelse står sentralt. Vi ser frem til å samarbeide med Mitt Lederunivers og å kunne tilby YS-medlemmer med lederansvar en ny og viktig medlemsfordel, sier YS-leder Erik Kollerud.

Hvilke fordeler får YS-medlemmer gjennom Mitt LederUnivers?

Som YS-medlem kan du logge deg inn gratis i pilotperioden. Fra 17. august til 31. desember får  YS-medlemmer  30 prosent rabatt på alt av innhold og månedsabonnement på mittlederunivers.no. Noe innhold vil også være gratis. 

  • Digital lederutvikling
  • Webinarer
  • Foredrag
  • Konferanser
  • E-læring
  • Kurs og sertifiseringsprogrammer
  • Coaching og rådgivning

Lengre utdanning, langtidskurs og sertifiseringer vil ikke være gratis, men som YS-medlem får du rabatt. Mitt LederUnivers tar gjerne i mot tips fra YS-medlemmer om ønsket innhold.

Bruk din rabatt som YS-medlem

  • BRUK RABATTKODEN: For å ta del av tilbudet må du bruke rabattkoden som du finner du nederst på denne siden når du er innlogget.

Ved spørsmål om avtalen, ta kontakt med eget forbund, goran.scekic@ys.no eller kundeservice@mittlederunivers.no.

Hva er Mitt LederUnivers?

Mitt LederUnivers er et selskap med kompetanse og engasjement for ledelse, media, formidling og digitale løsninger. 

Mitt LederUnivers verdier er: Tillit, relasjon og medvirkning. Dette gjenspeiler Mitt LederUnivers lederutviklingstilbud.

Mitt LederUnivers fremmer “norsk ledelse”

Mitt LederUnivers er opptatt av den nordiske arbeidslivsmodellen og trepartssamarbeidet.

Grunnlaget for trepartssamarbeidet er en forpliktelse mellom arbeidstakerorganisasjonene, arbeidsgiverorganisasjonene og myndighetene om å løse arbeidskonflikter gjennom forhandlinger. Ordningen er unik, og finnes ikke utenfor Norden. Modellen sikrer samarbeid om løsninger alle parter kan stå for.

Forutsetningen for trepartssamarbeidet er måten bedrifter, organisasjoner og offentlige etater ledes på. Grunnlaget er ledelse basert på tillit og lojalitet, fremfor kommando og lydighet

Mitt LederUnivers: Rabattkode for Deltas medlemmer

  • ysmedlem