Deltas medlemsgaranti

Med Deltas medlemsgaranti blir medlemmenes interesser, utviklingsmuligheter, innflytelse og trygghet i arbeidslivet satt i sentrum.

Dette er Deltas medlemsgaranti

Delta er et fellesskap som bruker kollektiv styrke til den enkeltes beste. Organisasjonen ivaretar medlemmenes interesser som arbeidstakere og yrkesutøvere. Medlemsforankring og demokrati er styrende i all virksomhet.

Overfor deg som medlem skal Delta:

  • sette dine interesser og utviklingsmuligheter, din innflytelse og trygghet i arbeidslivet i sentrum.
  • møte dine behov og være en god samarbeidspartner.
  • være lett tilgjengelig når du trenger det.
  • ha nødvendig kompetanse og bidra til resultater som tjener deg og medlemsfellesskapet.

Hvorfor medlemsgaranti?

  • Medlemsgarantien forplikter Delta til å sette medlemmenes interesser, utviklingsmuligheter, innflytelse og trygghet i arbeidslivet i sentrum. 
  • Delta er tilstede når medlemmene trenger råd og bistand, og bidrar til styrke våre medlemmers muligheter til utvikling i arbeidslivet.
  • Garantien innebærer i tillegg en forpliktelse til at medlemsforankring og demokrati skal være styrende for Deltas virksomhet.
  • Deltas politiske holdninger bygger på medlemmenes meninger. Dette krever åpne prosesser som involverer medlemmer og tillitsvalgte på en god måte.