Lønnsforhandlingene med PBL er i gang

Fra oppstarten av årets lønnsoppgjør i PBL mandag 11. oktober.
Fra oppstarten av årets lønnsoppgjør i PBL mandag 11. oktober. Foto: Siv M. Bjelland

Mandag 11. oktober startet årets lønnsoppgjør for medlemmene i Private Barnehagers Landsforbund (PBL).

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. I tillegg til lønn er likevel også pensjon et viktig tema i årets forhandlinger.

Dette fordi vi i hovedoppgjøret i 2020, ble enige om at dette kunne tas opp i mellomoppgjøret i 2021.

Forhandlingsdelegasjonen til Delta består av forhandlingsleder Trond Ellefsen og spesialrådgiver Christine Ugelstad Svendsen.

– Vi ser fram til konstruktive forhandlinger, sier nestleder i Delta og forhandlingsleder Trond Ellefsen.

- Vi vil også i år levere felles krav sammen med Utdanningsforbundet og Fagforbundet. Dette har vi gjort i mange år og vi har meget gode erfaringer med det. Sammen er vi enda sterkere, sier Deltas delegasjonsleder.

Last ned felles kravdokument 1 Delta, Utdanningsforbundet og Fagforbundet (pdf)

Last ned tilbudsdokument 1 fra PBL (pdf)

Deltas prioriteringer i PBL-oppgjøret

Delta prioriterer fagarbeideren. I tillegg krever vi reduksjon i arbeidstakers egenandel fra 3 prosent til 2 prosent fra 1. januar 2022, samt krav om at AFP i privat sektor (Fellesordningen) innføres fra 1.1.2023 i tråd med tidligere protokoller.