Permitteringer i forbindelse med streik

I en streik har arbeidsgiver i enkelte tilfeller mulighet til å permittere ansatte fra arbeidet. Permitteringen skal være begrunnet i at arbeidet ikke kan utføres som normalt på grunn av streiken.

Permittering innebærer at arbeidstaker blir midlertidig løst fra sin arbeidsplikt, og at arbeidsgiver blir løst fra sin lønnsplikt.

Arbeidsgiver har mulighet til å permittere arbeidstakere som ikke kan sysselsettes på en rasjonell måte på grunn av streik.

Permitterte har ikke krav på arbeidsledighetstrygd og får ikke utbetalt lønn. Deltas hovedstyre kan fatte vedtak om dekning av tapt arbeidsinntekt.

Varsel om permittering?

Ta kontakt med tillitsvalgt eller medlemstelefonen Delta Direkte på 02125 eller direkte@delta.no.

Tillitsvalgte som får kjennskap til varsel om permitteringer skal umiddelbart gi melde fra til Deltas regionkontor. Permitteringer skal drøftes mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte.

Det er Deltas oppfatning at arbeidsgiver må strekke seg svært langt for å sysselsette permitteringstruede arbeidstakere på annen måte for å unngå permitteringer. Det er viktig å vurdere om annet arbeid kan være streikebryteri.