Lønnsoppgjøret for ansatte i kirken

Nestleder i Delta Trond Ellefsen og rådgiver Simen Bjerke er i gang med forhandlinger om ny hovedtariffavtale i kirkelig sektor.
Nestleder i Delta Trond Ellefsen og rådgiver Simen Bjerke er i gang med forhandlinger om ny hovedtariffavtale i kirkelig sektor. Foto: Siv M. Bjelland

I dag onsdag 28. oktober startet forhandlingene om ny hovedtariffavtale for Deltas medlemmer i kirkelig sektor. Å stimulere til heltidskultur er en prioritert sak for Delta i dette oppgjøret.

Høy andel deltidsansatte er en utfordring for kirkelig sektor. Dette har negative konsekvenser for den enkelte arbeidstakers økonomi og tilknytning til arbeidslivet. Det svekker også omdømmet til sektoren som en seriøs og attraktiv arbeidsplass for nye arbeidstakere.

- Delta krever i første rekke en endring i og presiseringer i tariffavtalen som i større grad forplikter arbeidsgiver til å utlyse hele, faste stillinger, sier nestleder i Delta, Trond Ellefsen.

- Tydeliggjøre betydningen av ansattes kompetanseutvikling

Samfunnet står i en stor teknologisk utvikling og framtidens arbeidsoppgaver vil med sikkerhet kreve ny kompetanse.

Delta er opptatt av hvordan man lokalt kan jobbe godt og planmessig med ansattes kompetanseutvikling.

- Avtalens bestemmelser må tas i bruk. For å sikre at det utvikles målrettede tiltak for kompetanseheving krever Delta en tydeliggjøring av viktigheten med dette arbeidet. Det må tas på alvor i de enkelte virksomheter, noe de sentrale parter bør oppfordre til, sier Trond Ellefsen.

Økonomi

- Situasjonen i norsk økonomi og rammen fra oppgjøret i frontfaget gjør at det er begrenset hva vi har å forhandle om i dette lønnsoppgjøret. Men vi forventer at våre medlemmer sikres reallønnsvekst også i 2020, sier Ellefsen. 

Lønnsoppgjøret for ansatte i kirkelige virksomheter (KA) startet onsdag 28.10.2020 kl 10 og foregår i Kirkens Hus i Oslo. Forhandlingene er mellom blant annet YS-forbundene Delta og Parat, Fagforbundet i LO og Presteforeningen på den ene siden og Kirkelig Arbeidsgiverorganisasjon (KA) på den andre siden. Disse hovedtarifforhandlingene er planlagt sluttført torsdag 29. oktober eller mandag 2. november.

Deltas krav i KA-oppgjøret

  • Heltid skal være hovedregelen. Bestemmelsene i tariffavtalen må i større grad forplikte arbeidsgiver til å utlyse hele stillinger.
  • Reallønnsvekst for medlemmene.
  • Det må stimuleres til og tilrettelegges for kompetanseutvikling på alle nivå.

Last ned og les hele kravet: