Portalløsningen "Trekksentralen"

Lønnsmedarbeider/regnskapsfører som trekker kontingent og rapporterer dette til Delta, kan få tilgang til en portalløsning med utvidet funksjonalitet.

Tilgang fås ved å sende e-post til trekk@delta.no og oppgi mobiltelefonnummer og e-postadresse (personlig jobbadresse, ikke delt e-postadresse) samt hvilken bedrift det gjelder.

I trekksentralen får man mulighet til å:

  • Registrere kontingenttrekket eller lese inn trekklistefil (gitte typer filer)
  • Se en oversikt over leverte trekklister og eventuelt trekklister som ikke er levert
  • Se en oversikt over registrerte innbetalinger av trukket kontingent
  • Se fakturainformasjon som KIDnummer
  • Se trekkmeldinger – meldinger om start og stopp av trekk

I tillegg til Delta er det flere andre forbund man kan rapportere for gjennom samme innlogging i trekksentralen. Som lønnsmedarbeider kan det dermed bli færre ulike løsninger å forholde seg til.

Interessant? Ta kontakt på trekk@delta.no.