Manglende renhold kan svekke pasientsikkerheten

En fersk undersøkelse foretatt av Ambulanseforbundet i Delta viser at 23 prosent vasker uniformene hjemme.  70 prosent vasker arbeidstøyet på stasjonen. Daniel Aafedt Søvde, hovedtillitsvalgt ved ambulansetjenesten i Helse Førde, vasker arbeidstøyet sitt selv på stasjonen. Han etterlyser et ordentlig system for vask av arbeidstøy. 
En fersk undersøkelse foretatt av Ambulanseforbundet i Delta viser at 23 prosent vasker uniformene hjemme.  70 prosent vasker arbeidstøyet på stasjonen. Daniel Aafedt Søvde, hovedtillitsvalgt ved ambulansetjenesten i Helse Førde, vasker arbeidstøyet sitt selv på stasjonen. Han etterlyser et ordentlig system for vask av arbeidstøy. 

-    Pasientsikkerheten blir svekket når ambulansearbeidere er satt til å rengjøre stasjonen mens de er på vakt, sier Ola Yttre, leder i Ambulanseforbundet i Delta. 

Arbeidstilsynet har avdekket flere kritikkverdige forhold for ambulansearbeidere i et landsomfattende tilsyn. Avvikene gjelder blant annet grunnleggende forhold som hygiene, smittevern, vask av arbeidstøy og nok plass til personalet. 

Vasker uniformen hjemme

NRK rapporterte 5. februar at Arbeidstilsynet har gitt Ambulansetjenesten ved UNN 77 pålegg. Ambulansestasjonen ved UNN er 20 år gammel og er bygget for 24 personer. I dag jobber opptil 80 personer her. Det gir trange arbeidsforhold for ambulansearbeiderne. Det gir igjen utfordringer med hensyn til smitte både for ambulansearbeidere og for pasienter. 
Ambulansearbeider ved UNN og styremedlem i Ambulanseforbundet, Finn-Olav Lind, forteller at ambulansearbeiderne noen ganger må ta med uniformen hjem for vask. I en fersk medlemsundersøkelse foretatt av Ambulanseforbundet, så oppgir 23 prosent at de tar med uniformen hjem for vask, 70 prosent vasker på stasjonen og syv prosent sender arbeidstøyet til renseri.

-  Jeg savner et ordentlig system for vask av uniform. Vi burde også hatt flere sett uniformer. Dersom man er ferdig på vakt og bare har en ren uniform igjen, så er det ikke så lett å sende den fra seg. Det er ikke greit å tenke på at uniformer som har blod, oppkast eller annen smitte på seg vaskes av ambulansepersonellet selv i vanlig maskin, sier Kyrre Inge Tunheim, seksjonstillitsvalgt ved UNN i Salangen. 
Han mener tøyet burde blitt sendt på smittevask i industrivaskemaskin. Dette er en problemstilling også ved flere steder. Vask av tøy og rengjøring av biler er en utfordring ved flere ambulansestasjoner. Vi som vasker biler ser at utstyret bør tilpasses stasjonene og at stasjonene blir bedre. I salangen har vi stor og fin stasjon, med ren og skitten sone. Vi må fremdeles vaske klær i uegnede maskiner, sier han. 
Det må gjøres utbedringer ved stasjoner som har pålegg. Det går på smittevern og på pasienten og parsonellet i bilen, sier Tunheim, som sier at ved lange avstander kan det være vanskelig å skifte tøy.
- Det er også utstyr i bil som ikke lar seg vaske. Akuttsekker for eksempel. Det er vanskelig å rengjøre ambulansen for eksempel ved fødsel og blodsøl. Vi kan ikke demontere bårefeste. Det er ikke mulig å komme under, sier han. 

I innslaget på NRK Dagsrevyen svarer klinikksjefen ved UNN at pasientsikkerheten skal ivaretas og prioriteres før arbeidsmiljøet. Leder i Ambulanseforbundet, Ola Yttre, sier at det handler om prioriteringer. Han forteller at Ambulanseforbundet har meldt fra til Arbeidstilsynet om kritikkverdige forhold flere ganger. Han er glad for at de nå har tatt tak i saken og at de vil følge det opp. 
- Vi forstår at når alarmen går er det pasienters liv og helse som må prioriteres først. Men det er den systematiske nedprioriteringen av ansattes arbeidsmiljø, helse og sikkerhet vi vil til livs, sier direktør i Arbeidstilsynet Trude Vollheim til NRK, som mener det er på høy tid at det ryddes opp i arbeidsforholdene for ambulansearbeidere. 
 

Vasker stasjonen mellom oppdrag

Daniel Aafeldt Søvde, hovedtillitsvalgt for Delta i ambulansetjenesten Helse Førde, forteller at flere stasjoner i fylket har vaskedager hvor de ansatte vasker stasjonen i uniform. Dette er ugunstig med tanke på smitte, mener han. 

-    Hygienesykepleier har godkjent selve vaskingen, men jeg mener likevel det er betenkelig å løpe fra vask til oppdrag når vi har kort responstid. Vi jobber på en profesjonell arbeidsplass og er ansatt i et helseforetak. De som har stasjonen tilknyttet sykehuset, har vaskepersonell som vasker stasjonen, sier han, og presiserer at det er uproblematisk at ambulansepersonell vasker ut etter seg når de går av vakt. 

-    Går jeg på vakt mandag, så er det de som gikk av vakt søndag som har utvask. Jeg er ikke imot vask så lenge det er hygienisk forsvarlig. Likevel så er renhold et eget fag og i sykehusene er det renholdere som vasker, ikke helsepersonell. Slik burde det være på ambulansestasjonene også, sier han. 

-    Hva med vask av uniformen?
-    Ansatte bekrefter at de også vasker uniform hjemme. På stasjonen vaskes uniformen i vanlige vaskemaskiner på stasjonen. Det vaskes i samme maskin som vaskekluter benyttet til innvendig renhold av ambulanse. Her jeg jobber har vi bare to sett uniformer, så det er hyppig vask. Uniformen blir likevel ikke vasket på mer enn 60 grader fordi den ikke tåler høyere temperaturer. For å fjerne all smitte bør uniformer kokevaskes. Vi burde også hatt flere sett uniformer. Det hadde vært ideelt å hente ut rene uniformer slik helsepersonell for øvrig gjør, sier Søvde, og etterlyser et ordentlig system for vask av tøy når man går av vakt. 

-    Jeg er enig med Ola Yttre som spør hvorfor ambulansebårer får dårligere behandling enn en sykehussenger. På sykehuset blir sengene sterilisert ved sterilsentralen. Ambulansebårene må vaskes på stasjonen eller akuttmottaket av ambulansearbeiderne selv. 
-    Er dere bekymret for smitte?

 På sykehuset har de et avklart forhold til smitte og pasient. Vi vet ikke hvilken type smitte som kan ligge i blod, oppkast, diare, spytt, fostervann og så videre, sier Søvde. 

Utbedret etter tilsyn

Ambulansesjef Stian Sægrov i Helse Førde sier at det har vært tilsyn ved fem av de 18 stasjonene i HF. Det har vært tatt opp risikovurdering i forhold til biologiske faktorer, vold og trusler, opplæring og ergonomi. 

- Det med vask av uniform har ikke vært noe stort tema i tjenesten før det ble satt på dagsorden av tilsynet. Ambulanseuniform har en del andre krav til vask enn hvitt sykehustøy som kan vaskes på høy varme. Det er også skalljakker, vester, sko og tøy med reflekser. Det gjør det utfordrende ved vask. Dette må eventuelt tas opp med nasjonal beskaffelse av ambulansebekledning og krav til uniform. Mange av stasjonene våre ligger ute i distriktene og da må det være vask på stasjonen.  Det vil være vanskelig logistikk å sende vekk tøyet til et vaskeri langt unna. Vi vil skifte til industrivaskemaskiner når de vi benytter i dag er modne for utskiftning, sier han.  

Han mener at de ansatte ved enkelte stasjoner i distriktene kan ha behov for å ta med seg rent tøy hjem. Det er løsninger for vask på alle stasjonar, så å ta med skittent tøy hjem for vask er unødvendig. Noen har hjemmevakt på helg, noen pendler og noen bor slik til at de jobber på flere stasjoner, og kanskje skal ha neste vakt på en annen stasjon enn den de forlot.
Sægrov har stor tro på at de ansatte sørger for smitteforebyggende tiltak og har tiltro til at de ikke åpner opp for smittebarrierer. 

- Når det gjelder vask av stasjoner, er det flere stasjoner som de siste årene har fått renholdere til å gjennomføre dette. Likevel er det noen mindre stasjoner med mer beredskapstid og færre oppdrag som foretar vask på stasjonen, sier Sægrov. 
Han forstår at ansatte kan ønske seg bort fra denne oppgaven, men sier at dette må sees i et større perspektiv og at det økonomiske handlingsrommet i tjenesten er avgrenset.  

- Helse Førde har økt tjenestene med omlag 40 årsverk, bedre arbeidstidordning med kasernevakter og stasjonsforholdene er betydelig forbedret. Jeg tror mange ansatte opplever å ha en svært god arbeidshverdag. Flere ser at det lar seg kombinere å ha ansvar for renhold på stasjonen kombinert med beredskapstid, sier Sægrov, som mener det er nyttig å ha gjennomgang av Arbeidstilsynet. Det er positivt med nasjonale satsingsområder. 

- Ved tidligere tilsyn var tema arbeidstid, ergonomi og arbeidsforhold. Ved tilsynsrunde i 2011 fikk vi en del pålegg på grunn av dårligere fasiliteter for de ansatte. Siden dette har mange stasjoner vært gjennom oppgradering og bare i løpet av de tre siste månedene har tre nye stasjoner blitt tatt i bruk. Gode stasjonsforhold er en viktig faktor for å sikre trivsel, rekruttering og et godt arbeidsmiljø, sier Sægrov, som nå venter på sluttrapporten fra Arbeidstilsynet.