Tormod Lystrup (62) tar over ledervervet i Kirkeansatte

25. oktober holdt Kirkeansatte landsmøte i Trondheim. Geir Møller valgte å gå av og ble takket for jobben han har gjort for Kirkeansatte gjennom sine fire år som leder. Tormod Lystrup ble valgt til ny leder.

 

Geir Møller sier at årene som leder i Kirkeansatte har vært fantastiske.
- Mest stolt er jeg over at vi i styret fikk til en god samhandling, at vi fikk gjort Kirkeansatte synlig i media, at vi bidro til opprettelse av gravlundskolen og kirketjenerskolen og at vi har hatt mange flotte kurs, sier Møller.
Han er ikke i tvil om at ny leder vil gjøre en god jobb framover. Han sier følgende om sin etterfølger:
- Tormod Lystrup er en staut og flott kar som vil lose Kirkeskuta videre i trygt farvann. Lykke til Tormod og takk for et godt felleskap i landsstyret til Kirkeansatte, sier Møller, som fremdeles skal skjøtte sitt verv som tillitsvalgt i Bergen Kirkelige Fellesråd.

Heder og omtale

2. nestleder i Delta Trond Ellefsen holdt innlegg på landsmøtet. Han skal også Delta på tillitsvalgtsamlingen de påfølgende to dagene. På kvelden delte han ut Deltas erkjentlighetsmerke til Geir Møller for den flotte jobben han har gjort i sin lederperiode.

- Vi deler ut erkjentlighetsmerket til tillitsvalgte som har gjort en ekstraordinær innsats for Delta gjennom mange år. Geir Møller får merket for lang og tro tjeneste som tillitsvalgt i Bergen Kirkelige fellesråd, for sitt arbeid i Kirkeansatte og for sin periode som leder, sier Ellefsen.

Geir Møller ble svært overrasket og rørt over å få denne utmerkelsen.
- Det var mange fine ord å få med seg på veien. Trond Ellefsen holdt også en flott tale for meg under middagen på kvelden, og det var en stor overraskelse å få erkjentlighetsmerket. Det setter jeg umåtelig stor pris på, sier Møller.

Enkle og klare mål

Tormod Lystrup (Drammen kirkelige fellesråd) har siste året fungert som redaktør for bladet Kirkeklokken. Han har vært engasjert i Kirkeansatte gjennom åtte år som styremedlem. Deltamedlem har han vært siden 1984. Han har også vært hovedtillitsvalgt i Delta. I dag jobber han ved Drammen krematorium.
Han er en person som sjelden sier nei til en utfordring.

- Jeg er en person som må gjøre noe og liker å være i aktivitet. For meg har det vært positivt å være med i styret til Kirkeansatte og jeg kunne tenke meg å utrette mer. Det er derfor jeg har tatt på meg dette vervet, sier Lystrup.
Som leder ønsker han å ta tak i organisasjonen og sette seg enkle og klare mål.

- Vi må sørge for at Kirkeansatte er en mulighet og et naturlig valg. Tormod Lystrup

- Det er viktig at vi seter felles mål og jobber med de ballene vi har i lufta. Verving og synliggjøring er viktig. Kirkeansatte bør være et naturlig førstevalg. Vi må også sørge for at tillitsvalgte får klare retningslinjer og veiledning. De må føle seg sett av Delta. Jeg vil også jobbe for at alle våre medlemmer i Kirkeansatte får sin tillitsvalgte, sier Lystrup.

Fra fylke til regioner

Ellers på landsmøtet til Kirkeansatte var det vanlige landsmøtesaker. I tillegg til endring i vedtekter kom det forslag om å organisere virksomheter i regioner slik Delta har i dag. Forslaget gikk gjennom og fylkeskontakter blir nå derfor erstattet med regionkontakter.
Geir Møller og Karl Ivar Hildal, Mo i Rana går ut av styret. Hildal har sittet åtte år i styret. Nytt styre ble valgt. Det var 15 stemmeberettigede til stede.
Foruten at Tormod Lystrup enstemmig ble valgt til leder ved akklamasjon, så ble det også valgt nytt styre.

 

nytt styre Kirkeansatte.jpg
Det nye styret består av ( fra høyre): Tormod Lystrup, Bjørn Slettjord, Heidi Lund Moen, Guri Kaland Sværen og Kristin Rudberg Smestad. Foran: Siri Bloch Lindtveit, Faulus Korkunc og Sonja Skogvoll.

Nytt styre i Kirkeansatte

Leder:

Tormod Lystrup, Drammen kirkelige fellesråd.

Følgende fire representanter ble valgt som styremedlemmer:

Heidi Lund Moen, Midtre Namdal kirkelige fellesråd.
Sonja Skogvoll, Tromsø kirkelige fellesråd.
Faulus Korkunc, Oslo kirkelige fellesråd.
Guri Kaland Sværen, Døvekirken fellesråd.

Tre varamedlemmer ble valgt:

Kristin Rudberg Smestad, Skedsmo kirkelige fellesråd.
Siri Bloch Lindtveit, Sola menighet, Sola kirkelige fellesråd.
Bjørn Slettjord, Rana kirkelige fellesråd.

Det var også valg av fire medlemmer til valgkomite som skal representere gruppene:

Anne Berit Repstad.
Karl Johan Gjæver.