Pensjonsforhandlinger om særaldersgrenser er i gang

Delegasjonene fra YS, LO, Unio og Akademikerne til venstre, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til høyre.
Delegasjonene fra YS, LO, Unio og Akademikerne til venstre, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til høyre. Foto: Vetle Daler

I fjor ble regjeringen og partene i arbeidslivet enige om en ny offentlig tjenestepensjon. Nå skal pensjonsløsningene på plass også for de som er omfattet av særaldergrenser. Torsdag startet forhandlingene.

Om lag én av fire offentlig ansatte har særaldersgrenser. Mens den ordinære aldersgrensen for å gå av med pensjon er 70 år, har personer i stillinger med særaldersgrenser plikt til å gå av ved enten 65 år, 63 år eller 60 år. 

Særaldersgrensene er enten begrunnet i en uvanlig fysisk eller psykisk belastning, eller at tjenesten stiller spesielle krav til fysiske eller psykiske egenskaper, som normalt blir sterkere svekket før man fyller 70 år og man dermed ikke lenger er i stand til å forsvarlig utføre tjenesten. 

Sikring for særalder

I mars 2018 ble det avtalt ny offentlig tjenestepensjon for alle som er født fra og med 1963.

Pensjonsavtalen sier at «Samfunnsmessige hensyn knyttet til sikkerhet og belastning tilsier at det også i framtiden vil være behov for at stillinger i offentlig sektor skal ha særaldersgrenser. Personer som forlater arbeidslivet tidlig på grunn av særaldersgrenser skal ikke komme urimelig ut sammenliknet med andre grupper.» 

– Dette er det vesentlige for YS i disse forhandlingene, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, som er forbundsleder i Delta og YS’ forhandlingsleder i dagens møte i Arbeids- og sosialdepartementet.

– Vårt mål med disse forhandlingene er å sikre at de som er i en stilling med særaldersgrense på det tidspunktet hvor de når denne aldersgrensen, får en alderspensjon på linje med kolleger uten særaldersgrense. Det var sikret under brutto sluttlønnsregimet - vi må sikre at de heller ikke kommer dårligere ut under påslagspensjonsregimet. 

Ferdig til 1. november

Arbeidstakere i stillinger med særaldersgrense som er født før 1963, beholder dagens regler, det vil si særaldersgrensen og retten til særalderspensjon fram til 67 år.

Avtalen som nå skal forhandles fram skal tilpasses regelverket for personer født i 1963 eller senere. Avtalen skal ikke gir føringer for hvilke stillinger som i framtiden skal har særaldersgrense. 

– Yrkesgrupper som forhindres fra å styrke sin pensjon gjennom arbeidslinja på grunn av særaldersgrense må ivaretas. De som har særaldersgrense skal ikke tape på det pensjonsmessig, sier Lizzie Ruud Thorkildsen.

Det blir formelle forhandlingsmøter onsdag 23. oktober og avsluttende forhandlingsmøte onsdag 30. oktober. Målet er at en avtale skal være på plass til 1. november.

2019 10 17 særaldersgrenser ASD 2
Lizzie Ruud Thorkildsen (til høyre) er forbundsleder i Delta og YS’ forhandlingsleder i dagens møte i Arbeids- og sosialdepartementet.