Mekling startet i Avinor-oppgjøret

DELEGASJONEN: Fra venstre bak Rune Hamnes, Ingrid Synnøve Brendryen, Eivind Skotnes, Erling Bakkemo og Bjørn Tore Mikkelsen fra Delta Luftfart er klar for meklingen i Avinor og Avinor Flysikring sammen med 1. nestleder i Delta og leder for YS Spekter, Lizzie Ruud Thorkildsen.
DELEGASJONEN: Fra venstre bak Rune Hamnes, Ingrid Synnøve Brendryen, Eivind Skotnes, Erling Bakkemo og Bjørn Tore Mikkelsen fra Delta Luftfart er klar for meklingen i Avinor og Avinor Flysikring sammen med 1. nestleder i Delta og leder for YS Spekter, Lizzie Ruud Thorkildsen.

– Delta går konstruktivt inn i meklingen med sikte på å få til en løsning. Samtidig er vi klare på hva vi må få innfridd for å skape grunnlag for en meklingsløsning, sa Lizzie Ruud Thorkildsen, 1. nestleder i Delta og leder for YS Spekter, da forhandlingsdelegasjonen dro til riksmekleren i morges.

Meklingen mellom Delta/YS Spekter og Avinor/Spekter starter klokken 10 i dag, og fristen går ut ved midnatt. Dersom partene ikke kommer til enighet, blir det streik i Avinor og Avinor Flysikring fra fredag 29. juni. 

Delta tar ut 44

Totalt 44 Delta-medlemmer tas ut i streik dersom det ikke blir enighet innen fristen.

Medlemmene som da vil bli tatt ut, jobber på Haugesund Lufthavn (17 stk.), Stavanger Lufthavn (9), Svolvær Lufthavn (5), Oslo kontrollsentral (4), Alta Lufthavn (3), Bodø kontrollsentral (2), Stavanger kontrollsentral (2), Sandnessjøen Lufthavn (1) og Harstad/Narvik Lufthavn (1).

Flertallet av de som blir tatt ut ved en eventuell konflikt, jobber i plass-, brann- og redningstjenesten på flyplassene. Men det er også tatt ut personell ved tre kontrollsentraler.

Brudd 12. juni

Forhandlingene ble brutt 12. juni i år. Bakgrunnen er at arbeidsgiver ensidig ønsker å skifte fra Statens pensjonskasse til innskuddspensjon.

– Vi er villige til å diskutere en ny pensjonsordning. Avinor og Spekter må videreføre tidligere praksis der vi har forhandlingsrett, og arbeidsgiver må levere på enigheten i hovedoppgjøret 2014 og presisert i meklingen i 2016. Her var partene enige om at det skulle utredes alternative tjenestepensjonsordninger og leverandører. Delta må vite hva de forskjellige alternativene betyr for våre medlemmer. Dette er ikke godt nok utredet, sa Lizzie Ruud Thorkildsen da streikeuttaket var klart.

Delta beklager at tredjepart blir rammet ved en eventuell streik.

– Vårt mål er først og fremst å ramme arbeidsgiver, og vi beklager at dette også vil ramme tredjepart. Vi forventer at arbeidsgiver bruker adgangen til å søke om dispensasjon slik at en konflikt ikke går ut over liv og helse, sier Lizzie Ruud Thorkildsen.

Under mekling er det kun mekleren som har anledning til å uttale seg om meklingens gang.