Løsning for private barnehager

Streik unngått. Løsning under meklingen med private barnehager.

Meklingen mellom Delta og Private Barnehagers Landsforbund (PBL) førte frem.

- Vi har fått til en meget god løsning for de som jobber i de private barnehagene. Det har vært en konstruktiv mekling der partene har jobbet godt sammen, sier Deltas 2. nestleder Trond Ellefsen.

Partene ble mandag kveld enige om ny tariffavtale. Den midlertidige pensjonsordningen for nye barnehager i PBL-området vil bli avviklet senest 1. mai 2018. Barnehager som per i dag er med i den midlertidige ordningen vil gå over til ytelsespensjon eller ny framforhandlet pensjonsordning. Nye barnehager vil fra og med høsten 2016 meldes inn i eksisterende ytelsesordning i PBL.

Dessuten:
• Det gis et generelt differensiert tillegg til alle medlemmer

• Minstelønnssatsene heves

• Tillegg for relevant videreutdanning tilsvarende 60 studiepoeng eller fagskole av ett års varighet heves

Det økonomiske oppgjøret har en ramme på om lag 2,4 prosent, og er på nivå med kommunal sektor.

Delta forhandlet sammen med Fagforbundet og Utdanningsforbundet. 

Fagforbundets Mette Henriksen Aas, Utdanningsforbundets Terje Skyvulstad (midten) og 2. nestleder i Delta Trond Ellefsen var godt fornøyd da de signerte protokollen hos Riksmekleren.
Fagforbundets Mette Henriksen Aas, Utdanningsforbundets Terje Skyvulstad (midten) og 2. nestleder i Delta Trond Ellefsen var godt fornøyd da de signerte protokollen hos Riksmekleren.
Trond Ellefsen, 2 nestleder i Delta.
Trond Ellefsen, 2 nestleder i Delta.