- Lønnsoppgjørene i offentlig sektor har ikke vært en «fest»

- At Fellesforbundet ønsker å begrense lønnsveksten i offentlig sektor er å be om at lønnsforskjellene mellom kjønn skal øke, sier Lizzie Ruud Thorkildsen i en kommentar til utspillet fra Jørn Eggum.
- At Fellesforbundet ønsker å begrense lønnsveksten i offentlig sektor er å be om at lønnsforskjellene mellom kjønn skal øke, sier Lizzie Ruud Thorkildsen i en kommentar til utspillet fra Jørn Eggum. Foto: Nadia Frantsen

Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen stiller seg svært undrende til utspillet fra lederen i Fellesforbundet, Jørn Eggum.

Jørn Eggum siteres i VG på at «lønnsfesten i staten og kommunene er avlyst». 

Han krever at de ansatte i kommunene og staten skal få mindre i lønnsøkning de neste oppgjørene, enn de som jobber i industrien.

– Jeg vet det er en brannfakkel, men vi er nødt til å si ifra. I de kommende lønnsoppgjørene må de ansatte i kommunene og staten besinne seg og få mindre enn de ansatte i industrien, sier han til avisen.

- Lønnsforskjellen mellom kjønn vil øke

Det er grunn til å spørre hvor Eggum mener det er «fest», sier Deltas forbundsleder Lizzie Ruud Thorkildsen. Gjennomsnittslønnen i industrien er 605.200 mot 545.800 i offentlig forvaltning, i henhold til foreløpig rapport fra Teknisk Beregningsutvalg (TBU). 
 
- I perioden 2008-2013 hadde industrien høyere lønnsvekst enn offentlig sektor. Eggum trekker frem utvalgte data som passer dem. Det at lønnsveksten de siste fem årene har vært marginalt høyere i offentlig sektor, skjuler også at det er de høytlønnede og høyt utdannede i det offentlige som stikker av med størst andel, og at inflasjonen har spist opp det meste av det som var igjen til folk flest, sier Thorkildsen.

Hun peker på at lønnsforskjeller mellom industri og offentlig forvaltning skyldes delvis at arbeid med samme krav til utdanningslengde, erfaring og ansvar verdsettes forskjellig i kvinnedominerte og mannsdominerte yrker.

- At Fellesforbundet ønsker å begrense lønnsveksten i offentlig sektor er å be om at lønnsforskjellene mellom kjønn skal øke. Det er behov for fortsatt å styrke verdsettingen av arbeidet som gjøres i kvinnedominerte yrker.

Har vist solidaritet med frontfaget 

Lønnsstatistikken viser at offentlig sektor i hele perioden har forholdt seg lojalt til frontfagsrammen for hva konkurranseutsatt industri kan tåle.

- At Fellesforbundet de siste årene ikke har evnet å sikre sitt tariffområde den lønnsveksten som de har forespeilet sine medlemmer, betyr ikke at det er «lønnsfest» i offentlig sektor. Tvert imot er oppgjørene i offentlig sektor etter beste evne lagt i solidaritet med frontfagsrammen. Dessuten ligger mye av forklaringen på forskjellen i lønnsvekst ikke i lønnsdannelsen og de lokale oppgjørene i industrien, men i strukturelle endringer. Høytlønte arbeidsplasser i oljerelatert industri er blitt borte. Dette trekker ned gjennomsnittslønnen og gir lavere lønnsvekst i TBU-statistikken, sier Throkildsen.

Forventer solidaritet tilbake

Rammene i offentlig sektor er avtalt i tråd med det partene i frontfagsoppgjøret – herunder Fellesforbundet – på forhånd selv la til grunn er forsvarlig av hensyn til konkurranseevnen. Vi forventer solidaritet tilbake til arbeidstakerne som legger til rette for at industrien kan fungere, eksempelvis de som passer på barna mens du er på jobb, henter deg med ambulanse og gir omsorg når du blir syk og når du ellers trenger det gjennom hele livet, og de som rykker ut når det brenner, sier Thorkildsen. Delta krever betydelig lønnsvekst til våre grupper i 2019, så pass takk fortjener de alle.