Helsefagarbeiderforbundet

Helsefagarbeiderforbundet er yrkesorganisasjonen for helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og andre yrkesgrupper som jobber med pleie og omsorg innenfor helse- og sosialsektoren.

Sekretariat

Besøksadresse: Lakkegata 19-23, Oslo
Postadresse: Pb. 9202 Grønland, 0134 Oslo
E-post: jette.dyrnes@delta.no

Lik oss på Facebook:

 

Landsstyre 2017-2021

Jette Dyrnes
Leder i Helsefagarbeiderforbundet

Annveig Stene
Nestleder i Helsefagarbeiderforbundet

Helene Berg Johansen
Styremedlem - representant for Region Nord

Eva Annette Drage
Styremedlem - representant for Region Midt

Helene Steine
Styremedlem i Helsefagarbeiderforbundet - representant for region Vest

Caroline Obrestad
Styremedlem i Helsefagarbeiderforbundet - representant for region Sør Vest

Bente Svenum
Styremedlem i Helsefagarbeiderforbundet - representant for region Sør Øst

Svein Olav Tøndel
Styremedlem - representant for Region Sør Øst

Tine Solberg
Styremedlem i Helsefagarbeiderforbundet - representant for region Innlandet

Tidsskriftet Helsefagarbeideren

Helsefagarbeideren utgis av Helsefagarbeiderforbundet. Tidsskriftet er underlagt redaktørplakaten og er medlem av Fagpressen. Fagtidsskriftet Helsefagarbeideren har fire utgaver i året.