Region Øst - Oslo, Akershus og Østfold

Regionkontoret arbeider med opplæring og veiledning av Deltas tillitsvalgte i regionen, og bistår tillitsvalgte og medlemmer. Regionkontoret arbeider også med praktisk tilrettelegging av lokale og regionale aktiviteter.

Kontakt oss

Regionkontoret i Oslo

Besøksdresse: Grønlandsleiret 25, 0190 Oslo (inng. fra Platousgt.)
Postadresse: Postboks 9202, Grønland 0134 Oslo
E-post: post-oslo@delta.no

Håkon Åsenden
Regionleder

Per Bøe
Rådgiver - deltid

Ellen Elisenberg
Konsulent

Anne Grethe Høvik
Rådgiver

Aud-Lisbeth Håøy
Konsulent

Per Christian Larsen
Rådgiver