Lønnsoppgjøret i kirken er ferdig

Trond Ellefsen (t.v.) er nestleder i Delta og forhandlingsleder for KA-området og Kai Tangen er seniorrådgiver i forhandlingsseksjonen i Deltas arbeidslivsavdeling. De hadde ansvaret for KA-oppgjøret og er begge fornøyde ut fra årets forutsetninger for forhandlingene.
Trond Ellefsen (t.v.) er nestleder i Delta og forhandlingsleder for KA-området og Kai Tangen er seniorrådgiver i forhandlingsseksjonen i Deltas arbeidslivsavdeling. De hadde ansvaret for KA-oppgjøret og er begge fornøyde ut fra årets forutsetninger for forhandlingene. Foto: Merete Vonen

Resultatet ble som forventet. Deltas økonomiske krav om en lønnsutvikling tilsvarende andre grupper i offentlig sektor ble innfridd.

Den 20. juni ble det gjennomført lønnsoppgjør mellom Delta og arbeidsgiverorganisasjonen KA. Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør. I disse er det som regel bare lønn det forhandles om.

– Vi er fornøyde med resultatet utfra det som var forutsetningene for årets oppgjør, sier forhandlingsleder for Deltas medlemmer i KA-området og nestleder i Delta; Trond Ellefsen.

Leder for yrkesorganisasjonen Kirkeansatte i Delta, Tormod Lystrup, er også fornøyd.

– Ingen grupper kunne forvente så mye i år, så vi er fornøyde med at resultatet er på linje med det andre i offentlig sektor har fått, sier han. 

Slik ble resultatet

Det ble ikke gitt noen nye tillegg ved disse forhandlingene ut over det som allerede var fremforhandlet ved hovedtariffoppgjøret i 2016.

I tabellene (pdf) vises de sentrale tilleggene som blir gitt pr. 1. august 2017 i punkt 1, lønnstilleggene for unormerte stillinger opplistet som stillingskoder i punkt 2 og garantilønnstabellen som gjelder pr. 1. august 2017 i punkt 6.

Fagarbeidere med tilleggsutdanning

Den nye lønnsgruppe 2B – fagarbeidere med ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning er ikke kommet med i tabellen under punkt 6, men står omtalt i punkt 5 og gjelder også fra 1. august 2017.06.20 (den nye lønnsgruppen skal plasseres inn i tabellen). Tabellene er også å finne i Hovedtariffavtalen for KA-området for tariffperioden 1. mai 2016 – 30.april 2018.

Lokale forhandlinger

I tillegg til dette er partene enige om avsetning til lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens punkt 4.2.1 på 0,9% med virkning pr. 1. september 2017. Fristen for å gjennomføre forhandlingene er 1. november 2017

Kvinner og menns lønnsutvikling

Forskjellen mellom kvinners og menn lønnsutvikling er alltid et viktig tema for Delta. Innenfor KA-området har man over tid fått minsket dette lønnsgapet, noe som er positivt. Likevel er det fortsatt noen forskjeller, og de sentrale partene vil i 2018 se nærmere på hva disse forskjellene skyldes.

Spørsmål?

Ta kontakt med din tillitsvalgt eller Delta Direkte tlf. 02125 / e-post direkte@delta.no.