Hvordan skal fagbevegelsen møte framtidens arbeidsliv?

SOFAPRAT: Spekter-direktør Anne Kari Bratten, Arbeiderpartiet leder Jonas Gahr Støre, ordstyrer Knut Roger Andersen, tillitsvalgt i Delta Ung, Melissa Jasmin Engen Ringsø og Deltas leder Erik Kollerud rundet av en interessant dag
SOFAPRAT: Spekter-direktør Anne Kari Bratten, Arbeiderpartiet leder Jonas Gahr Støre, ordstyrer Knut Roger Andersen, tillitsvalgt i Delta Ung, Melissa Jasmin Engen Ringsø og Deltas leder Erik Kollerud rundet av en interessant dag Foto: Audun Hopland

Fra det gamle arbeidslivet til det nye arbeidslivet. Fra gammel teknologi til ny teknologi. Fra det analoge til det digitale. Få med deg høydepunktene fra Deltakonferansen her.

Et gjennomgangstema for dagen var hvilket posisjon fagbevegelsen skal innta til endringer og fornying. Hva er riktig strategi? Hvordan møter fagbevegelsen nye utfordringer i et samfunn i stadig endring? Hvordan kan den norske modellen ivaretas? Er modellen under press og fra hvor?

Mer dynamikk

Temaene ble belyst med både bredde og dybde. Tidligere statsråd og nåværende Civita-leder Kristin Clemet åpnet dagen med å snakke om «Den norske modellen – et hinder eller forutsetning?» Hun tok blant annet til orde for det hun kalte en «mer nøktern velferdsstat».

– Den norske modellen må være dynamisk, sa hun blant annet.

Clemet ble etterfulgt av tidligere statsråd, professor Gudmund Hernes, som dro forsamlingen gjennom historien om fremveksten av velferdsstaten og det organiserte arbeidslivet og reiste spørsmål om partssamarbeidets muligheter i fremtidens arbeidsliv.

Produktivitet og endring

Seniorforsker Knut Røed var blant annet opptatt av produktiviteten i offentlig sektor. IT-professor Bo Dahlbom (se egen sak) tok forsamlingen med på en fremtidsreise i en verden i forandring.

Dagen ble avsluttet med en samtale mellom administrerende direktør i Spekter, Anne Kari Bratten, Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, tillitsvalgt i Delta Ung, Melissa Jasmin Engen Ringsø og Delta-leder Erik Kollerud.

Se Karl Haakon Sævolds intervjuer med dagens innledere: