Utdanning for vaktmestre og byggdriftere

Vaktmesterjobb krever i dag ingen formell utdanning, men det er flere ulike måter å skaffe seg relevant utdanning og kurs.

På  finner du en oversikt over relevante utdanninger og kurs for vaktmestere og byggdriftere.

Fagbrev i byggdrift

Yrkesutdanningen består av Vg1 bygg- og anleggsteknikk og tre års opplæring i bedrift.

Yrket har de siste årene gjennomgått store forandringer. Det blir stadig mer avansert teknisk utstyr å forholde seg til og det krever at man har kompetanse til å drifte store bygg.

«Jeg vil anbefale andre å ta fagbrev. Man får ny kunnskap og det styrker fagets status og holdning til faget»Leif-Hermod Jenssen, håndverker/fagarbeider

Fagskoleutdanning i forvaltning, drift, vedlikehold (FDV)

Fagskoleutdanningen Forvaltning, drift og vedlikehold av bygg (FDV) er rettet mot personer som har forvaltningsansvar for eiendommer og bygg eller som har ansvar for den daglige driften, vedlikeholdet eller utviklingen av bygningsmassen.

Utdanningen retter seg mot alle som ønsker seg en teoretisk og praksis­nær utdanning innenfor forvaltning, drift, vedlikehold (FDV) og utvikling av større bygg og eiendommer.

Utdanningen (FDV) blir stadig mer aktuelt da moderne bygg og drift av disse krever kompetanse på høyt nivå. Utdanningen finnes bare ved Fagskolen innlandet i Gjøvik.

Todelt utdanning

Utdanningen er todelt. Du kan bli tekniker FDV gjennom et 2-årig nettstudium med samlinger. I dette studiet er fokus på bygget, de ulike installasjonene og den tekniske driften og vedlikeholdet. Studiet kan avsluttes etter denne delen. 

Du kan bli fagskoleingeniør FDVU ved å gå videre på et 2-årig nettstudium med samlinger. Det legges vekt på forvaltning, ledelse og utvikling av bygg og eiendommer.

Utdanningen på heltid går over på to år. Men fagskolen tilbyr også deltids-og nettbaserte studier, da med en studietid på fire år.

Opptakskrav

Det generelle grunnlag for opptak til teknisk fagskole er:

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fag/svennebrev, eller
  • Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

 «Jeg har et generelt ønske om å få påfyll av kompetanse til å drifte bygg. Jeg tar studiet for å få flere muligheter framover. Jeg tror det betyr mye kunnskapsmessig og jobbmessig» Espen Skaar Johansen, student våren 2016

  • Les hele intervjuet med Espen Skaar Johansen: Fagskoleutdanning gir nye karrieremuligheter 
  • http://delta.no/serviceogdrift/nyheter/nyhetsarkiv/fagskoleutdanning-gir-nye-karrieremuligheter