Utdanning for trafikkbetjenter

Service & Drift vil heve medlemmenes kompetanse og status ved å arbeide for relevant utdanning tilpasset de ulike yrkesgruppene.

Vi arbeider med å få etablert fagbrev for trafikkansatte.

Service & Drift jobber også for å få titler som gjenspeiler yrkesgruppenes kompetanse og arbeidsområder.