Utdanning og opplæring

Service & Drift vil heve medlemmenes kompetanse og status ved å arbeide for relevant utdanning tilpasset de ulike yrkesgruppene.

Service & Drift har vært med på å utvikle flere utdanninger for yrkesgruppene. Både renholdere og vaktmestre/byggdriftere har fått egne fagbrev. Nå står fagbrev for trafikkansatte for tur.

Søk stipend fra Delta

Som medlem i Delta kan du søke om stipend til yrkesrettet kompetanseutvikling.