Om yrkessammenslutningen Service & Drift

Faglig fellesskap for deg som jobber i trafikk, renhold og teknisk drift. Service & Drift er en yrkessammenslutning i Delta.

Hvem kan bli medlem?

Teknisk driftspersonell, renholdere og trafikkansatte.

Dette jobber vi med

Service & Drift arbeider for å ivareta medlemsgruppenes yrkesfaglige interesser og anseelse.

Lokale aktiviteter

Service & Drift har som mål å arrangere minst to lokale møter/kurs årlig.

Yrkesgrupper i Service & Drift

Renholdere

Alle typer renholdere innenfor offentlig tjenesteyting. 

Drift

Driftsteknikere, driftsoperatører og driftsledere. Alle som drifter bygg og eller tekniske installasjoner innenfor offentlig tjenesteyting.

Trafikk

Trafikkbetjenter og administrativt ansatte i park og trafikk.