Service & Drift

Yrkessammenslutningen Service & Drift gir yrkesfaglig tilbud og faglig fellesskap til teknisk driftspersonell, renholdere og trafikkansatte i Delta.

Landsstyre

  • Leif-Hermod Jenssen leder, drift
  • Trude Sanna nestleder, renhold
  • Ivar Selvåg, styremedlem , drift
  • Arild Gressetvold, styremedlem, drift
  • Elisabeth Hansen, styremedlem, renhold
  • Dan Andersen, styremedlem, trafikk

Vara:

  • Inge Arthur Antonsen, drift
  • Monika Meyer renhold
  • Marit Berg trafikk

Kontaktpersoner i landsstyret

Leif Hermod Jenssen
Leder Service og Drift

Trude Sanna
Nestleder Service og Drift