Service & Drift

Yrkessammenslutningen Service & Drift gir yrkesfaglig tilbud og faglig fellesskap til teknisk driftspersonell, renholdere og trafikkansatte i Delta.

Leder: Rune Berg
Mobil: 916 50 558
e-post: rune.miombo@gmail.com

Landsstyre

Rune Berg
Leder Service og Drift

Trude Sanna
Nestleder Service og Drift

Leif Hermod Jenssen
Styremedlem Service og Drift

Helene Sivertsen
Styremedlem Service og Drift

Jose Sanchez
Styremedlem Service og Drift