Slår alarm om dårlegare tannhelse hos barn

Nyleg la Folkehelseinstituttet fram gode tall som viser at fedmeøkningen blant barn har stoppa opp, men når det gjeld tannhelsa går utviklinga motsett vei.

Tannpleiere ropar varsko om økning i karies hos barn. Stort og hyppig sukkerinntak ses i samanheng med dårlegare munnhelse hos femåringar.

Færre har null hull

Etter fleire år med nedgang i talet på hol blant småbarn, viser dei siste tala frå Kostra fra 2016 at utviklinga av forekomst av hol i tennene auker i heile/store delar av landet.

Barn og unge får i seg for mykje sukker, melder Helsedirektoratet. I høst har dei ei opplysningskampanje for å få ned sukkerforbruket blant barn.

Enklare å velja usunt

Norsk Tannpleierforening (NTpF) i Delta er ein del av kampanjen. Leder for tannpleierforeningen, Hilde Aga, roper varsko om at utviklinga går i feil retning. Aga ser ein samanheng mellom auka sukkerforbruk blant barn, og at fleire har hol i tennene.

- Eg er bekymra for at talet på hol i tennene aukar, sier Aga.

Hilde Aga4 Foto Norsk Tannpleierforening
- Korleis skal forbrukarane ta sunne val når samfunnet på alle kanter er innretta på at det skal være enklast og billigast å velje usunt, spør leder i Norsk tannpleierforening, Hilde Aga. Foto: Norsk tannpleierforening

- Korleis skal forbrukarane ta sunne val når samfunnet på alle kanter er innretta på at det skal være enklast og billigast å velje usunt, spør Aga.

- Det er usmakeleg at det ligg sjokolade i kassane på supermarkeder, og at spesial butikkar som interiørbutikkar jernvarebutikkar sel godterier, mener lederen for tannpleierne.

Tilgang heng saman med forbruk

Hilde Aga ser ei klar samanheng mellom tilgangen til sukkerholdige matvarer og helseproblem knytt til forbruk av sukker. 

Sesonggodterier til dumpingpris og billeg smågodt eit tasteklikk unna via svenske nettbutikkar er blant tilboda som gjer det vanskeligare for folk å ta gode valg.

Dette meiner tannpleierforeningen bidreg til at det for stadig fleire barn er «Lørdag hele uka», som Helsedirektoratet har døpt sin sukkerkampanje, som skal gå i oktober og november.

- Små grep kan gjere ein stor forskjell, men me må også se på korleis me organiserer samfunnet vårt for å gjere det lettare å ta gode valg, oppfordrar Hilde Aga.

 For meir info eller intervju kontakt leder i Norsk Tannpleierforening Hilde Aga

mobil: 920 62 416 e-post: hilde.aga@delta.no

Lørdag hele uka?

Norsk Tannpleierforeining støttar Helsedirektoratet sin sukkerkampanje "Lørdag hele uka?". Målgruppa er unge mellom 9-13 år og foreldre, og tema for kampanjen er at barn og unge får i seg for mykje sukker. Hovudkildene er brus, godterier og kaker. Tannpleierforeininga oppfordrar tannpleiarane til å engasjerar seg på ulike områder i dette viktige arbeidet mot overvekt, diabetes, tannproblem.

Målsetningen er

Mål for Handlingsplan kosthold mot 2021- sukker og overvekt, er at der blant barn og unge, skal bli ein 50 prosent reduksjon i andel femtenåringer som

  • spiser godteri 5 ganger i uken eller oftere
  • drikker brus/leskedrikker med sukker 5 ganger uken eller oftere

Sjå materiell https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/plakat-om-sukker

Kampanjen startar veke 39 med sukkerveka, og fortset i oktober og november.

For å nå breiast, har kampanjen tre hovudretningar

  1. Befolkningsrettet massekommunikasjon (digital massemediakampanje)
  2. Samarbeid med fotballen og landslagsprofiler (tilstedeværelse på cuper, landslagskamper og i sosiale medier)
  3. Samarbeid med forebyggende helsetjenester (kommunale frisklivssentraler, helsestasjon- og skolehelsetjenesten og tannhelsetjenesten).

Fakta Tannpleierforeningen

Norsk Tannpleierforening (NTpF) organiserer tannpleiere og arbeider med fagpolitiske oppgaver som påvirker tannpleiernes yrkesutøvelse.

Videre arbeider vi for å ivareta tannpleiernes lønns- og arbeidsforhold i offentlig og privat sektor. NTpF er tilsluttet Delta, YS og har ca. 900 medlemmer.

Fakta tannpleieryrket

Tannpleiere jobber både i offentlig og i privat sektor, med fokus på å fremme helse, forebygge sykdom i munnen og hindre at sykdom utvikler seg. Tannpleieren undersøker tennene, tar røntgen og renser og pusser tennene. Ved behov henvises videre til tannlege.

Ved regelmessige tannhelseundersøkelser får pasientene individuell veiledning og informasjon om hvordan hver enkelt skal kunne beholde en god tannhelse livet ut, samtidig som tannpleieren støtter dem i sin egeninnsats for en god munn- og tannhelse.