Populært fagkurs i periodonti for tannpleiere

Spesialist i periodonti, Morten Enersen, på fagkurset hos Delta arrangert av Norsk Tannpleierforening.
Spesialist i periodonti, Morten Enersen, på fagkurset hos Delta arrangert av Norsk Tannpleierforening. Foto: Siv M. Bjelland

I lokalene hos Delta i Lakkegata i Oslo var det fullt til siste stol da 1. amanuensis og mikrobiolog ved Universitetet i Oslo, Morten Enersen, holdt kurs i periodonti for tannpleiere.

- Jeg håper dette kan være et godt påfyll i den kliniske hverdagen, at det ikke blir for høyttravende, sa Morten Enersen.

Der hadde han ingenting å frykte. De engasjerte tannpleiere som var heldige og hadde fått plass på kurset lyttet og diskuterte ivrig fra første til siste slutt, selv på overtid en fredag ettermiddag.

Jordnær teoretiker og kliniker 

Morten Enersen er tannlege, spesialist i periodonti og bakteriolog. Han verdsettes for sin evne til å kommunisere fagfeltet godt, også til tannpleierne.

Enersen jobbet som tannlege med egen praksis i mange år før han gikk til universitetet. Han har ikke sluppet kontakten med pasientene, selv om han gikk over til akademia. Han verdsetter høyt den nære kontakten med pasientene.

Morten Enersen 1
Spesialist i periodonti, Morten Enersen, holdt kurs hos Delta: - Tannpleierne har en viktig funksjon i tannhelsearbeidet. Det er viktig at de har interesse for dette feltet. Foto: Siv M. Bjelland

- Jeg jobber ganske ofte med pasienter utenfor den vanlige arbeidstiden min, sa han.

Kursleder Enersen snakket varmt og engasjert. Mange på kurset benyttet anledningen til å stille spørsmål og i pausene flokket deltakerne seg rundt kurslederen. For den som brant inne med noe inviterte han til laboratoriet ved Institutt for oral biologi å for å komme å lære mer.

- Velkommen til omvisning på laben hos oss!

Søk kunnskap om periodontitt

Enersen understreket sterkt verdien av kunnskap, og hadde gode tips til kilder på nettet. Blant annet Google Scholar. Han anbefalte læreboken, Lang og Lindhe, om periodontitt og implantater, samt flere andre kilder som er lett tilgjengelige på internett.

- Det er mye kunnskap å suge til seg om periodontale sykdommer.

Periodontikurs Morten Enersen 1
- Det er mye kunnskap å suge til seg om periodontale sykdommer, sa Morten Enersen. Foto: Siv M. Bjelland

Han fortalte at Norge har en solid tradisjon å bygge på innen dette fagfeltet i odontologien. Den skandinaviske skolen i periodonti startet i Oslo med professor Wærhaug og spredte seg blant annet til de andre skandinaviske landene (Sverige og Danmark), til USA og til andre land i Europa.

- Gammel litteratur fra 1960 og 70-årene og fram til 1990-årene gjelder fortsatt, understreket Enersen, selv om det tilkommer mye ny forskning innen mange deler av fagområdet hvert år.

En folkesykdom på global basis

På verdensbasis er periodontale sykdommer en av de største infeksjonssykdommene vi forholder oss til, og utbredelsen øker med økende alder. Selv om denne sykdomsgruppen ikke er dødelig slik som tuberkulose og HIV er tanntap og manglende behandling invalidiserende og kan skape mye plager for den det gjelder.

- I praksis er periodontale sykdommer veldig utbredt.

Fokus mot tannhelse bør prioriteres opp, særlig med tanke på en stor aldrende befolkning som bevarer sine tenner helt til livets slutt.

- Å etablere infeksjonskontroll i tannsettene er essensielt og målet med tannkjøttbehandlingen. Fokus mot tannhelse bør prioriteres opp, særlig med tanke på en stor aldrende befolkning som bevarer sine tenner helt til livets slutt, sa Morten Enersen.

I USA regner man med at 75 prosent av den voksne befolkningen har noen grad av periodontitt. 10-20 prosent har en mer alvorlig grad. I Norge anslås at 50 prosent av befolkningen på 50 år har en moderat periodontitt. 8-15 prosent mer alvorlig.

Gode råd om å stille diagnose

Stikkord for diagnostikk innen periodonti er lommedybde, mobilitet, blødning og røntgen.

- Hva er en lomme? «Jeg har en pasient med mange lommer». Jeg liker ikke dette begrepet. Det er upresist og uprofesjonelt. Blødning og tegn på infeksjon er mer talende enn selve dybden, sa Enersen.

- Her er dere tannpleiere med i bildet. Kanskje har dere noen ganger mer utfyllende kunnskaper? Dette er teamarbeid.

- Her er tannpleierne med i bildet. Kanskje har de noen ganger mer utfyllende kunnskaper? Dette er teamarbeid.

Blant temaene som ble ivrig diskutert var bruken av ulike skyllevann som supplement til behandlingen av periodontale sykdommer.

- Jeg pleier å bruke klorheksidin skyllevann som supplement under deler av en systematisk behandling. For eksempel Corsodyl eller Curasept, sa kurslederen. Mange var på banen med ulike erfaringer og spørsmål fra egne pasientpraksiser.

Infeksjon som starter i munnen

- Hvorfor er det viktig med god munnhygiene?

- Det er en del av oral helse og en del av det å opprettholde en normal munnhygiene for å motarbeide karies og forhindre utvikling av periodontitt. Hvis du sammenligner med tuberkulose og hiv i videre forstand er dette en infeksjonssykdom. I førantibiotisk tid var det 10-40 prosents dødelighet hvis en odontogen infeksjon, en infeksjon i munnhulen, spredte seg. Men, vanligvis sprer de seg ikke til andre deler av kroppen, sa Enersen.

I førantibiotisk tid var det 10-40 prosents dødelighet hvis en odontogen infeksjon, en infeksjon i munnhulen, spredte seg.

- Hvorfor er det viktig at tannpleierne prioriterer god munnhygiene, veiledning og behandling av tannkjøttsykdommer?

- Tannpleierne har en viktig funksjon i tannhelsearbeidet. Det er viktig at de har interesse for dette feltet, de burde ha en basis for å delta i et systematisk behandlingsopplegg når det gjelder periodontitt, sa han.

Nyttig kurs på alle måter

Pia Skarbø Heimdal jobber som tannpleie innenfor offentlig sektor i Akershus fylke, og var en av deltakerne på kurset.

- Jeg opplever at jeg har flere og flere pasienter med periodontitt-problematikk. Her er det mer og mer å ta tak i. Jeg trenger faglig påfyll for takle utfordringene jeg møter med dette i hverdagen.

Pia Skarsbø Heimdal 1
Pia Skarsbø Heimdal opplever at hun har flere og flere pasienter med periodontitt.
- Her er det mer og mer å ta tak i. Jeg trenger faglig påfyll for takle utfordringene jeg møter med dette i hverdagen. Foto: Siv M. Bjelland

- Jeg hadde egentlig utbytte av alt Morten Enersen snakket om. Jeg trenger repetisjon, og de nye forskningsresulatene han nevner var nyttige å få vite om. Det er viktig som han sier å ha fokus på teorien i en praktisk hverdag.

- Jeg vil gjerne ha flere sånne typer kurs. Jeg er glad for at de har fagkurs i tannpleierforeningen.

Viktig med bekreftelse og inspirasjon

En annen kursdeltaker er Torunn Fadum Døvik, som driver privat praksis som selvstendig næringsdrivende på Teie i Tønsberg i Vestfold.

- Jeg er mye på kurs. Når jeg jobber selvstendig er det ingen som fôrer meg med info. Å oppdatere meg faglig er mitt eget ansvar. Jeg jobber mye med perio, jeg synes det er moro. Det er spesielt interessant at det kommer mer og mer fram at munnhulen er en del av kroppen og at god hygiene i munnen kan påvirke sykdomsbildet ellers, som med god håndhygiene.

- Som tannpleier jobber du egentlig litt ensomt. Jeg har drevet for meg sjøl siden år 2000 og brenner for dette yrket. Det er viktig å få bekreftelse at måten man driver på fortsatt er det som gjelder. Hvis man kutter ut kurs tror jeg man går glipp av mye.

Torunn Fadum Døvik 1
Torunn Fadum Døvik er tannpleier med egen privat praksis: - Jeg er mye på kurs. Når jeg jobber selvstendig er det ingen som fôrer meg med info. Å oppdatere meg faglig er mitt eget ansvar. Jeg jobber mye med perio, jeg synes det er moro. Foto: Siv M. Bjelland

- Tannpleierforeningen har blitt veldig flinke til å arrangere kurs. I begynnelsen var mye beregnet på de som jobber innenfor det offentlige. Nå synes jeg de klarer å få med begge deler.

- I Sverige har de en tannpleier per tannlege. Det synes jeg vi burde ha i Norge og. Vi ligger etter Sverige i å bruke tannpleierne i det forebyggende arbeidet. Det samfunnsodontologiske perspektivet er også viktig.

Vi ligger etter Sverige i å bruke tannpleierne i det forebyggende arbeidet.

- Jeg går også på kurs i regi av Tannlegeforeningen. For oss som jobber privat er det viktig å lære om for eksempel medikamentbruk, om forholdsregler vi må ta når vi behandler pasienter. Tannpleierforeningen kan gjerne arrangere kurs om medikamentbruk.

Bra dag med kunnskapsrik kursleder

Fagansvarlig for kurset, Benthe Hansen i Tannpleierforeningen er strålende fornøyd med kurset.

- Det var en veldig interessant dag sammen med som har mye å lære bort om munnhulen, sa hun.

- Det gleder meg stort at det kom så mange fra privat og så mange selvstendig næringsdrivende. To tredjedeler av deltakerne er tannpleiere i privat praksis, sa Hansen.

Hun opplevde at kursdeltakerne var veldig på linje med foreleseren.

Benthe overrekker blomster til Morten
Fagansvarlig Benthe Hansen takket Morten Enersen for en interessant og faglig innholdsrik dag. Foto: Siv M. Bjelland

- Morten Enersen var flink til å få fram at hver pasient må behandles individuelt, viste verdien av «det diagnostiske blikket» og viktigheten av mikrobiologi i klinisk praksis. Mange mennesker har mer bakterier i munnen enn andre.

- Ved behandling er det så mange faktorer som spiller inn. Man skal ikke bruke antibiotika i munnhulen hvis det ikke er behov for det. Leger står for 80-90 prosent av bruken av antibiotika. I tannhelsetjenesten må bruken være indisert.

- Det gledet meg at han brukte så mye tid på å gå i dialog med tannpleierne og påpekte viktigheten av tannpleierne i teamet, sa Benthe Hansen.

Om kursleder Morten Enersen

Han er utdannet tannlege fra Universitetet i Oslo, 1979, spesialist i periodonti i 1984. I 1981 begynte han på spesialistutdanningen i Bergen og har virket som spesialist og allmennpraktiker med egen praksis fram til 2003 da han startet som vitenskapelig ansatt på Universitetet i Oslo.