Om Norsk Tannpleierforening

Norsk Tannpleierforening (NTpF) organiserer tannpleiere og arbeider med fagpolitiske oppgaver som påvirker tannpleiernes yrkesutøvelse.

Videre arbeider vi for å ivareta tannpleiernes lønns- og arbeidsforhold i offentlig og privat sektor. NTpF er tilsluttet Delta, YS og har ca. 900 medlemmer.

Les mer om NTpF

Tannpleieryrket

Tannpleiere jobber både i offentlig og i privat sektor, med fokus på å fremme helse, forebygge sykdom i munnen og hindre at sykdom utvikler seg. Tannpleieren undersøker tennene, tar røntgen og renser og pusser tennene. Ved behov henvises videre til tannlege.

Ved regelmessige tannhelseundersøkelser får pasientene individuell veiledning og informasjon om hvordan hver enkelt skal kunne beholde en god tannhelse livet ut, samtidig som tannpleieren støtter dem i sin egeninnsats for en god munn- og tannhelse.