Politisk arbeid

Norsk Ernæringsfaglig Forening (NEFF) i Delta jobber aktivt med å påvirke både politiske og juridiske beslutninger for å synliggjøre viktigheten av forebyggende ernæringsarbeid i samfunnet og fremme din ernæringskompetanse.

Her finner du saker om vårt politiske arbeid, for eksempel høringsinnspill og brev til stortinget samt korrespondanse om tittelen Ernæringsfysiolog og saken MVA-fritak.

Dersom du som medlem av NEFF har innspill og/eller tilbakemeldinger vedrørende vårt politiske arbeid, eller nye saker du synes NEFF skal jobbe med, vil vi gjerne høre fra deg. Alle våre medlemmer har en mulighet til å være med å påvirke politiske beslutninger. Ta kontakt med oss her.

  • Publisert {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}
  • Sist oppdatert {{article.changed.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{article.preface}}