Om Norsk Ernæringsfaglig Forening - NEFF

NEFF jobber for å synliggjøre viktigheten av forebyggende ernæringsarbeid i samfunnet og fremme din ernæringskompetanse.

Norsk Ernæringsfaglig Forening (NEFF) i Delta er en forening for personer med bachelorgrad og/eller mastergrad i ernæring som arbeider innenfor offentlig tjenesteyting og forvaltning, i privat næringsliv og som selvstendig næringsdrivende. Vi ønsker også studenter velkomne som medlemmer. 

NEFF arbeider for økt anerkjennelse av vår ernæringskompetanse i samfunnet, og søker å stimulere til bedre arbeidsvilkår for våre medlemmer. Dette gjør vi blant annet via politisk påvirkningsarbeid, opplysningsarbeid og eksterne samarbeidsprosjekter. I tillegg har NEFF som formål å skape en faglig og sosial arena, samt en trygghet etter endt studie.

Styret i NEFF

Michaela-2017-400x400

Leder: Michaela Getz har en bachelorgrad i ernæring fra Bjørknes og har i tillegg studert arbeid- og organisasjonspsykologi. Hun var nylig ferdig som prosjektleder i Fagforbundet. Michaela er i tillegg styremedlem i Skolematens Venner.

Cathrine-555x555-300x300

Styremedlem: Cathrine Solheim Kolve har en bachelorgrad i ernæringsfysiologi fra Bjørknes og en mastergrad i samfunnsernæring fra OsloMet. Cathrine jobber som kostholdsrådgiver i Diabetesforbundet. 

Siri Tøvik

Styremedlem: Siri Tøvik har en bachelorgrad i ernæringsfysiologi fra Bjørknes Høgskole. Siri driver egen bedrift, Nudi Nutrition, og er faglærer i blant annet mat og helse på ungdomsskole. I tillegg er hun varamedlem i Skolematens Venner.