Lønns- og arbeidsvilkår for medlemmer i NEFF

Som medlem av Norsk Ernæringsfaglig Forening (NEFF) i Delta får du veiledning og rådgivning i spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår og lønnsforhandlinger.

Delta jobber for at du skal ha:

  • Gode lønns- og arbeidsvilkår
  • En rettferdig inntektsutvikling
  • Rettigheter til overtidsbetaling
  • Rett til ferie, sykelønn, permisjoner og god pensjon
  • Forsvarlige arbeidstidsordninger

Delta tilbyr:

  • Hjelp og bistand fra dyktige tillitsvalgte
  • Rådgivning og veiledning hvis du har spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår
  • Juridisk rådgivning og bistand fra advokat der det er nødvendig

Finn din tariffavtale

Det er stor variasjon i hvor medlemmer av NEFF er ansatt. Der det finnes en tariffavtale og tillitsvalgt bistår Delta ved lønnsforhandlinger. Mange er imidlertid ikke omfattet av en tariffavtale. Delta jobber likevel for å ivareta dine lønnsvilkår, og du kan som medlem ta kontakt med Delta direkte ved spørsmål om lønn.

NEFF har som mål på kort sikt å få jobbet ut en veiledende bestemmelse for lønnsvilkår for våre medlemmer, og på lang sikt en tariffavtale.

Hvilken tariffavtale gjelder for min arbeidsplass?

Spørsmål eller trenger du hjelp?

Har du spørsmål om lønns- eller arbeidsvilkår? Som medlem i NEFF i Delta kan du ta kontakt med Delta Direkte, som har åpent alle hverdager, kl. 08-20, og svarer medlemmer på telefon, chat og e-post.