Dette får du som medlem i NEFF

Dette får du som medlem i NEFF

Som medlem av Norsk Ernæringsfaglig Forening (NEFF) i Delta får du muligheter til faglig utvikling og fellesskap, bistand i spørsmål om lønn- og arbeidsvilkår samt et styre som jobber for at din ernæringskompetanse skal bli verdsatt.

En faglig arena

NEFF er opptatt av at våre medlemmer skal være faglig oppdaterte, og har som mål hvert år å arrangere en faglig samling med aktuelt ernæringsinnhold, samt gjerne et tverrfaglig element og innhold knyttet til våre medlemmers arbeidssituasjon.

I tillegg jobber styret med å utarbeide et kompetansehevingsprogram for NEFF medlemmer, for å sikre best mulig faglig kvalitet i vår ernæringsprofesjon.

Som medlem kan du søke om stipend til yrkesrettet kompetanseutvikling. Deltas stipendordning har som formål å bidra til økt yrkesrettet kompetanseutvikling for medlemmer. Stipendordningen skal stimulere til faglig utvikling som gir medlemmer best mulighet til å møte nye kompetansebehov i arbeidslivet. Mer informasjon her.

NEFF ivaretar dine yrkesfaglige interesser

Styret i NEFF jobber aktivt for å synliggjøre viktigheten av forebyggende ernæringsarbeid i samfunnet og fremme din ernæringskompetanse, og slik stimulere til bedre arbeidsmuligheter for våre medlemmer. Dette gjør vi blant annet via politisk påvirkningsarbeid, opplysningsarbeid og eksterne samarbeidsprosjekter.

Eksempler på politisk arbeid er høringsinnspill og brev til stortinget vedrørende ernæring og folkehelse, samt korrespondanse om tittelen Ernæringsfysiolog og saken MVA-fritak.

Alle våre medlemmer har en mulighet til å være med å påvirke helse- og ernæringspolitikken i Norge. Ta kontakt med oss dersom du som medlem av NEFF har innspill til nye saker du synes vi skal jobbe med eller nye måter å angripe «gamle» saker på. Vi vil gjerne høre fra deg!

Redusert pris på Norsk Tidsskrift For Ernæring

Norsk Tidsskrift for Ernæring (NTFE) er en viktig kilde til oppdatert, vitenskapelig fagkunnskap og gode, relevante artikler. Medlemmer i NEFF får abonnere på tidsskriftet til kun 350 kr per år (full pris er 450 kr). Dette er et godt faglig tilbud som vi håper medlemmer vil benytte seg av!

Send oss en e-post dersom du ønsker å inkludere tidsskriftet i ditt medlemskap.

Delta medlemsfordeler:

  • Bistand i spørsmål om lønn og i lønnsforhandlinger. Delta jobber for at du skal få en rettferdig lønn!
  • Råd og bistand om arbeidsrettigheter. Delta jobber for at alle medlemmer skal ha trygge arbeidsplasser og et godt arbeidsmiljø.
  • Rabattavtalersom gir deg gode tilbud på viktige ordninger og tjenester som bank, forsikringer og reiser.
  • Jobbveiviser– et digitalt verktøy hvor du kan kartlegge dine egenskaper og interesser. Sannsynligvis vil du finne ut at du har kvaliteter som gir deg flere muligheter i arbeidslivet enn du trodde. Verktøyet kan være en god hjelp ved veivalg og skriving av jobbsøknader.
  • Nyhetsbrev fra Delta og NEFF.
  • Delta Direkte– Gratis rådgivning alle hverdager 08-20 per telefon, e-post eller chat!
  • Medlemsgaranti– forplikter Delta til å sette medlemmenes interesser, utviklingsmuligheter, innflytelse og trygghet i arbeidslivet i sentrum.


>> Meld deg inn her!

 

Det er to måneder gratis medlemskap for nye medlemmer! Studenter på heltid har gratis medlemskap.

Ordinær kontingent for medlemmer i lønnet arbeid er 1,45 prosent av brutto lønn pluss OU-avgift (opplærings- og utviklingsmidler) på kr. 21,- per måned.

>> Les mer om priser for medlemskap.