Bli medlem i Norsk Ernæringsfaglig Forening

Norsk Ernæringsfaglig Forening (NEFF) i Delta er en forening for personer med bachelorgrad og/eller mastergrad i ernæring.

NEFF arbeider for økt anerkjennelse av vår ernæringskompetanse i samfunnet, og søker å stimulere til bedre arbeidsvilkår for våre medlemmer.

Når du melder deg inn i Norsk Ernæringsfaglig Forening (NEFF) blir du også medlem i Delta, som igjen er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS. Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon med over 80 000 medlemmer som ivaretar dine lønns- og arbeidsvilkår.

For å melde deg inn, bruk skjemaet lenger ned på siden.  Fyll ut din personalia, og under «Velg organisasjon» velger du Norsk Ernæringsfaglig Forening (NEFF).

To måneder gratis medlemskap for nye medlemmer i Delta

De første to månedene er gratis.

Ordinær kontingent for medlemmer i lønnet arbeid er 1,45 prosent av brutto lønn pluss OU-avgift (opplærings- og utviklingsmidler) på kr. 21,- per måned. Studenter på heltid har gratis medlemskap.

Bli medlem

Om meg
Ikke påkrevd
Medlemskap
Henter organisasjoner...
Klarte ikke å hente organisasjoner. Feilmelding: {{organizations.status}} {{organizations.statusText}}

Min arbeidsplass
{{100 - Employment.EmployerName_S.length}} av 100 tegn igjen
Ikke påkrevd
Min utdannelse
Jeg er ferdig utdannet
Om medlemskapet

For å bli medlem i Delta må du akseptere våre medlemsvilkår. Du finner medlemsvilkårene her: delta.no/medlemskap

Personvern

Delta behandler personopplysninger i tråd med lover og regler i Personopplysningsloven. For mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, se delta.no/personvern

Informasjon til Delta
Jeg har blitt vervet
Ikke påkrevd
Ikke påkrevd