Vedtekter for IT forbundet

Her kan du lese IT forbundets vedtekter, vedtatt i 2015. Årsmøtet 2017 vil behandle forslag til endringer i vedtektene.