Om IT forbundet

IT forbundet er Norges eneste fagforbund som kun organiserer i IT-bransjen og IT-avdelinger.

Dette er IT forbundet:

  • Eneste fagforbund som kun organiserer i IT-bransjen og i IT-avdelinger
  • Partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon
  • Har i dag ca 1200 medlemmer
  • Vi har foreninger på en rekke arbeidsplasser i både privat og offentlig sektor

IT forbundet ble stiftet 12. mars 1986, og har siden da jobbet for å ha en god dialog med bedriftsledelsen. IT forbundet fremstår som løsningsorientert av både medlemmer og bedriftens ledelse.

Styret og ansatte har lang erfaring med arbeid i IT bransjen, og har derfor god kompetanse på bransjen og bransjens utfordringer og natur.

Vi tilbyr trygghet for våre medlemmer gjennom rådgiving og støtte i ulike spørsmål i arbeidslivet.

IT forbundet tilbyr sine medlemmer en rekke medlemsfordeler, som juridisk rådgivning, samt at man får medlemsfordeler via YS.

Bli medlem i IT-forbundet

Medlemsfordeler

Den viktigste fordelen med å være medlem av IT forbundet, er at du får hjelp og råd i arbeidsforholdet ditt.

IT forbundet gir deg råd om:

- Ansettelseskontrakt
- Arbeidstid
- Avtalefestet pensjon
- Tariffspørsmål
- Ferie og feriepenger
- Lønn og bonusordninger
- Nedbemanning
- Omorganisering
- Oppsigelse
- Overtid
- Svangerskapspermisjon
- Sykdom

IT forbundet har liten administrasjon og har til enhver tid oversikt over alle saker.

I tillegg har vi en rekke andre medlemsfordeler, som rabatt hos komplett.no, bank- og forsikringsavtaler, samt rabattavtaler gjennom Delta og YS