IT forbundet

IT forbundets medlemmer jobber med IT i privat eller offentlig sektor. De kommer fra hele landet, fra både små og store bedrifter. Medlemmene våre er i alle typer stillinger.

Tlf: +47 02125
Epost: post@itforbundet.org
Postadresse: Postboks 9202 Grønland, 0134 OSLO
Besøksadresse: Lakkegata 23, 3. etg, Oslo

Styret i IT forbundet

Frithjof Laupsa
Leder