IT MO (tidligere IT forbundet)

IT MO (tidligere IT forbundet) er en medlemsorganisasjon i Delta. IT forbundets medlemmer jobber med IT i privat eller offentlig sektor. De kommer fra hele landet, fra både små og store bedrifter. Medlemmene våre er i alle typer stillinger. Vi henviser nye medlemmer til yrkesorganisasjonen IT forbundet i Delta.

Jobber du med IT og vil bli medlem hos oss? Se

Tlf: +47 02125
Epost: post@itforbundet.org
Postadresse: Postboks 9202 Grønland, 0134 OSLO
Besøksadresse: Lakkegata 23, 3. etg, Oslo

  Styret i IT forbundet

  Leila Langø
  Leder

  Trygve Gunnarson
  1. nestleder

  Jan Gunnar Songedal
  2. nestleder