IT forbundets foreninger

IT forbundets medlemmer jobber med IT i privat eller offentlig sektor. De kommer fra hele landet, fra både små og store bedrifter. Medlemmene våre er i alle typer stillinger.

Gjennom sitt medlemskap i IT forbundet har ”forsikret” avtaleforholdet sitt. De får råd og hjelp hvis det oppstår problemer.

Våre medlemmer har valgt IT forbundet fordi:

  • De ønsker å være del av et fellesskap.
  • De ønsker å få råd og advokathjelp hvis de trenger det.
  • Medlemmene i IT forbundet ønsker at vi skal sette fokus på utfordringene for ansatte i IT/IKT bedrifter.
  • De ønsker selvråderett over avtaleverket internt og hjelp til å påvirke etablerte avtaler innen NHO, Spekter, Stat- og kommune.

Foreningene

IT forbundet har foreninger i IT bedrifter over hele landet. Medlemmene i disse bedriftene har et tillitsvalgtapparat og et IT-forbund på arbeidsplassen sin.

Nederst på siden finner du en liste over lokalforeningene våre. Der finner du navn og kontakttelefon til våre tillitsvalgte. Våre tillitsvalgte er til for deg og dine kolleger. De har i oppgave å ivareta det enkelte medlems rettigheter og forhandle fram gode lønns- og arbeidsvilkår.

Det er mange grunner til å velge å ha et fellesskap på jobben:

  • Du kan åpent diskutere problemstillinger og komme med utbedringsforslag i IT forbundet, på jobben.
  • Du har tryggheten som ligger i medlemskapet, at du får profesjonell hjelp hvis du trenger det.

Du betaler kontingent direkte til IT forbundet. Noen foreninger har en liten ekstra kontingent til lokale aktiviteter. Kontingent blir trukket av din lønn hver måned. Trekker kommer automatisk med på lønns- og trekkoppgaven din. Pr i dag er IT forbundets kontingent så lav at hele summen er fradragsberettiget på selvangivelsen.

Direktemedlemmer må betale sin kontingent direkte til forbundet.

 Foreninger