Om NRKs Tverrfaglige forening

NRKs Tverrfaglige forening (TF) er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) gjennom Delta.

YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon for arbeidstakere. YS ble etablert 17. januar 1977. Medlemmene dekker alle sektorer i arbeidslivet.

Tverrfaglighet er vår styrke

TF ser på NRK som ett konsern som må ha en helhetlig lønns-og personalpolitikk TF - organiserer derfor ansatte og frilansere innen alle yrkesgrupper i NRK

Journalister er den største enkeltgruppe i TF

TF - er foreningen med lengst erfaring når det gjelder saker vedrørende lønns- og arbeidsvilkår i NRK

Nettverk av tillitsvalgte

 • TF har et stort nettverk av tillitsvalgte på alle nivåer i NRK - ca.55 tillitsvalgte
 • TF er representert i råd og utvalg både sentralt og lokalt
 • TF er godt representert på distriktskontorene

Partipolitisk uavhengig

 • TF er partipolitisk nøytral
 • TF betaler ikke støtte til noe politisk parti

Lavest kontingent

TF har den laveste kontingenten av fagforeningene i NRK. Størrelsen på kontingenten er 1 % av brutto lønn

Medbestemmelse

TF ser det som en av sine viktigste oppgaver å bringe medlemmenes synspunkter frem til beslutningstakerne i NRK

TF sikrer på denne måten de ansattes medinnflytelse over egen arbeidsplass

Medlemsfordeler

 • God bemanning på TF-kontoret og godt utbygget nettverk av tillitsvalgte.
 • Kurs for tillitsvalgte og medlemmer.
 • Medlemsmøter og tematimer.
 • Informasjon til medlemmene på TFs nettsider.
 • Frivillige bank– og forsikringstjenester gjennom Gjensidige.
 • Tilbud om YS Medlemsfordeler - les mer på www.ys.no.
 • Skatterådgiving: TF tilbyr helårs skatterådgivning både med fast konsulent og gjennom foreningens medlemskap i Skattebetalerforeningen. Vi tilbyr også hjelp til selvangivelsen.
 •  Hytte: TF - er den eneste foreningen i NRK med egen hytte i Eggedal, ca 900 m.o.h.