NRKs Tverrfaglige forening

Telefon TF-kontoret: 23 04 27 00
Post:
NRK, TF-kontoret BB 31, Pb. 8500 Majorstuen, 0340 Oslo
Besøksadresse: NRK, Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1, 0340 Oslo.
Facebook: NRKs Tverrfaglige Forening

Styret i NRKs Tverrfaglige Forening

Kontakt oss

TF-kontoret

TF-kontoret er bemannet av leder, nestleder og organisasjonsrådgiver.

Tor Egelien
Leder i NRKs tverrfaglige forening og representant i Deltas hovedstyre for medlemsorganisasjonene

Sigrid Skeie Tjensvoll
Nestleder i NRKs Tverrfaglige Forening