NRKs Tverrfaglige forening

Epost: tf-kontoret@nrk.no
Post: NRK, TF-kontoret BB 31, Pb. 8500 Majorstuen, 0340 Oslo
Besøksadresse: NRK, Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1, 0340 Oslo.
 

Styret i NRKs Tverrfaglige Forening

 

Kontakt oss

TF-kontoret

TF-kontoret er bemannet av leder, nestleder og organisasjonsrådgiver.

Tor Egelien
Leder i NRKs tverrfaglige forening og representant i Deltas hovedstyre for medlemsorganisasjonene

Sigrid Skeie Tjensvoll
Nestleder i NRKs Tverrfaglige Forening

Daniel Aune
Organisasjonsrådgiver