Om Delta Norec

Delta Norec (tidligere Fredskorpset) er et statlig forvaltningsorgan, en virksomhet under Utenriksdepartementet.

Medlemmene er høyt utdannet innen ulike fagfelt, som for eksempel samfunnsvitenskap, økonomi, sosiologi og pedagoger. De kommer fra alle team/avdeling og har ulike funksjoner, som for eksempel sentralbord, regnskapsansvarlig, kursledere, programrådgivere/saksbehandlere, kommunikasjonsrådgivere og avdelingsledere.  

Fagforeningens medlemmer er representert i Klubbstyret, Medbestemmelsesutvalget, Tilsettingsrådet, Forhandlingsutvalget og Arbeidsmiljøutvalget samt har egen valgkomite. Vi er en relativt liten fagforening og har ingen egen økonomi.

Delta Norec jobber først og fremst med å få til gode avtaler og arbeidsvilkår.