Kulturforbundets instrument- og verdigjenstandsforsikring

Kulturforbundets instrument- og verdigjenstandsforsikring
Foto: Colourbox

Som medlem av Kulturforbundet kan du benytte deg av vår avtale med Gjensidige som er markedets gunstigste instrument- og verdigjenstandsforsikring. Forsikringen gjelder for plutselige og uforutsette skader hele døgnet og i hele verden.

Slik tegner du Kulturforbundets instrument- og verdigjenstandsforsikring:

  • Send epost til kulturforbundet@delta.no for å melde inn instrumenter og gjenstander som skal omfattes av forsikringen.
  • Husk å angi serienummer og verdi for aktuelle instrumenter eller gjenstander, navn og kontaktopplysninger, og gjerne ditt medlemsnummer i Delta.

Priseksempel:

Verdigjenstander med samlet verdi inntil 90.000 kroner koster det 500 kroner pr. år å forsikre. Hvis du har slike verdier ut over 90.000 kroner, koster det 1,2 prosent av verdien eller 120 kroner pr. 10.000 kroner pr. år å forsikre gjenstandene.

Premiekrav sendes ut i løpet av november-desember og betales forskuddsvis for påfølgende år. Medlemmer som er ansatt i kulturskole, har tariffavtale der forsikringspremien dekkes av arbeidsgiver.

Kontakt – Gjensidiges kundetelefon: 
915 03 100

Forsikringen gjelder for plutselige og uforutsette skader i hele verden. For nærmere detaljer om forsikringsvilkår se forsikringspolisen. Skade skal meldes omgående til Gjensidige.

Ved spørsmål, ta kontakt med Guttorm Solheim i Gjensidige:
Tlf. kontor: (+47) 51 81 93 40
Direkte: (+47) 51 81 93 49
Mobil: (+47) 905 52 789
Epost: Guttorm.Solheim@gjensidige.no