Kulturforbundets instrument- og verdigjenstandforsikring

Kulturforbundets instrument- og verdigjenstandforsikring
Foto: Colourbox

Som medlem i Kulturforbundet kan du benytte deg av vår avtale med Gjensidige som er markedets gunstigste instrument- og verdigjenstandsforsikring. Forsikringen gjelder for plutselige og uforutsette skader hele døgnet og i hele verden.

Slik tegner du Kulturforbundets instrument- og verdigjenstandsforsikring:

  • Send epost til kulturforbundet@delta.no for å melde inn instrumenter og gjenstander som skal omfattes av forsikringen.
  • Husk å angi serienummer og verdi for respektive instrument eller gjenstand, navn og kontaktopplysninger, og gjerne ditt medlemsnummer i Delta.

Priseksempel:

Verdigjenstander med samlet verdi inntil kr 90 000 koster kr 500 pr år. Hvis du har verdi ut over 90 000, koster det 1,2% av verdien eller kr 120 pr 10 000.

Premiekrav sendes ut i løpet av november-desember og betales forskuddsvis for påfølgende år. Medlemmer som er ansatt i kulturskole, har tariffavtale der forsikringspremien dekkes av arbeidsgiver.

Kontakt - Gjensidige kundetelefon: 
915 03 100

Forsikringen gjelder for plutselige og uforutsette skader i hele verden. For nærmere detaljer om forsikringsvilkår se forsikringspolisen. Skade skal meldes omgående til Gjensidige.

Ved spørsmål, ta kontakt med Guttorm Solheim i Gjensidige:
Tlf. kontor: (+47) 51 81 93 40
Direkte: (+47) 51 81 93 49
Mobil: (+47) 905 52 789
E-post: Guttorm.Solheim@gjensidige.no