Annonser i Helsesekretæren

Helsesekretæren er annonseforum for medisinsk- og laboratorieutstyr, legemidler, data- og kontorteknisk utstyr, kurs og stillingsannonser.

Målgruppe

Helsesekretærer og øvrig helsepersonell ved legekontorer og helse- og sosialsentra, både privat og kommunal virksomhet.

Medisinsk kontorpersonell ved sykehus og helseinstitusjoner. Helsesekretærer i bedriftshelsetjeneste.

Lærere og elever med faglig tilknytning til målgruppen.

Annonseansvarlig

Salgsfabrikken
e-post: kikki@salgsfabrikken.no
Jernbanevegen 13
2269 Kirkenær
Tlf. 620 22 433

Tekniske opplysninger

Bladformat:  A4
Satsflate:  210x297 mm
Ved utfallende trykk beregnes 3 mm ekstra.
Ferdiggjøring:  Stiftet
Gjennomgående papirkvalitet: Maxi silk 130 g
Trykkeri:  Merkur- Trykk AS, Oslo

Materiell mottas elektronisk, helst som trykkeklar pdf. Sendes til mac.stokke@online.no

Oppsett av annonsen belastes kunden.

Har du annet stoff du ønsker inn i bladet, kan du ta direkte kontakt med redaktør Bea Aksnes på e-post: baksnes@hotmail.no

Oppsett av annonsen belastes kunden.

Avbestillingsfrist 4 uker før utgivelse

Byråprovisjon: 4,5 %

Formidlingsgodtgjørelse: 1,5 %


ANNONSEPRISER

Format 4 farger
1/1 side 12 400
1/2 side 9 600
1/4 side 8 500

Spesialplassering

2. omslag 13 300
3. omslag 13 300
Bakside 14 400

Øvrig spesialplassering: 5% påslag. Bilag etter avtale. Stillingsannonser også på nett.

ANNONSEFORMATER (bredde x høyde)

Format Stående Liggende
1/1 side 210 x 297 mm  
1/2 side 90 x 260 mm 185 x 128 mm
1/4 side 90 x 130 mm

185 x 60 mm