Fagbladet Helsesekretæren

Helsesekretæren er fagtidsskriftet for helsesekretærer og andre som jobber innen medisinsk kontortjeneste.

Medlemmer i Helsesekretærforbundet i Delta betaler kr. 280 for et helårs abonnement på Helsesekretæren. Abonnement for ikke- medlemmer koster kr. 400 i året.

Er du medlem av Delta, men ikke er innmeldt i Helsesekretærforbundet, vil du derfor spare kr. 120,- årlig på å melde deg inn. Du kan abonnere på bladet selv om du er medlem av en annet forbund enn Delta.

Abonnere?

For bestilling av abonnement, ta kontakt med Gro Bengtson på e-post gro.bengtson@delta.no.

Kontakt redaktøren

Redaktør for Helsesekretæren, Bea Aksnes, kan kontaktes på e-post baksnes@hotmail.no eller telefon 464 84 691.

Helsesekretæren 4-2015.jpg