Tidsskriftet Helsefagarbeideren - fagbladet som deg som jobber innen helse og omsorg

Helsefagarbeideren utgis av Helsefagarbeidere i Delta. Tidsskriftet er underlagt redaktørplakaten og er medlem av Fagpressen. Fagtidsskriftet Helsefagarbeideren kommer ut med fire utgaver i året.

Helsefagarbeideren vil inspirere ansatte innen helse og omsorg ved å formidle historier fra arbeidsplasser og erfaringer fra prosjekter i sektoren. Våre fagartikler går i dybden og oppmuntrer til faglig utvikling.

Medlemmer i Helsefagarbeidere i Delta og abonnnenter får bladet tilsendt i posten. Bladet er også tilgjengelig for alle digitalt. 

Tidsskriftet Helsefagarbeideren

{{article.displayName}}

{{(article.displayName.length > bigArtTitleLength ? article.displayName.substr(0, bigArtTitleLength) + "..." : article.displayName)}}

  • {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{(article.preface.length > bigArtPrefaceLength ? article.preface.substr(0, bigArtPrefaceLength) + "..." : article.preface)}}

{{article.displayName}}