Sykehjemsansatte: - Vi er vant til å håndtere smitte

- Vi vet hva vi skal forholde oss til, sier hjelpepleier Hilde Heggset ved Mørkved sykehjem i Bodø. Foto: privat
- Vi vet hva vi skal forholde oss til, sier hjelpepleier Hilde Heggset ved Mørkved sykehjem i Bodø. Foto: privat

Ansatte ved sykehjem står i frontlinjen av koronapandemien. De ansatte er opplært til å håndtere smitte og opplever seg godt ivaretatt på jobb.

- Hvordan er arbeidsdagen forandret med korona?

- Her har vi det veldig bra. Vi vet hva vi skal forholde oss til, sier hjelpepleier Hilde Heggset ved Mørkved sykehjem i Bodø.

Hun opplever det som tungvindt at de pårørende ikke kan komme på besøk. Ansatte hjelper pasientene med å ha kontakt med sine pårørende på Facetime via Ipad.

- Jeg synes det er tungt å tenke på at jeg kan komme til å dra smitte med inn.

- Er du redd for å gå på jobb med tanke på å bli smittet?

- Nei, jeg er ikke redd for å bli smittet på jobb. Vi følger alle regler for smittevern, og her hos oss er vi veldig nøye, sier hun.

- Har styrket alle våre smittevernrutiner

Trude Gavin er sykepleier og Deltatillitsvalgt på Mørkved sykehjem.

Mørkved sykehjem hadde norovirus rett for korona ble oppdaget, og  de hadde nylig øvd seg på å praktisere rutiner for smittevern.

- Etter korona har vi fått mange spørsmål, mye knyttet til frykt blant de ansatte for at man skal ta med smitte inn i sykehjemmet. Vi har styrket alle våre smittevernrutiner. På sykehjemmet her har det vært fokus på å styrke ferdighetene hos de ansatte og trygge oss som yrkesutøvere på at vi vet hva vi skal gjøre for å unngå å spre smitte.

Alt rundt kommunikasjon og informasjon har blitt mer utfordrende.

- Vår ledelse var tidlig klar med en kriseplan. De var i forkant. Her ble det stilt spørsmål om smittevernet var godt nok? Om de som er på jobb kan håndtere smittevern? Alle ansatte har fått smittevernsopplæring. Men likevel, selv om alt er på stell er det er en ny hverdag.  

På Mørkved er det ingen registrerte koronasmittetilfeller. De er veldig fornøyde så lenge de holder koronaen ute. Mange stiller spørsmål om 'når er jeg for syk til å gå på jobb?'.

- Der du tidligere ville gått på jobb, skal du nå holde deg hjemme, for sikkerhets skyld. Hva skal folk gjøre som ofte pleier å være småforkjølet, som har astma, hoster lett osv. Ingen vil føle seg som en skulker. Ledelsen ved Mørkved har vært helt klar på at har du symptomer, så holder du deg hjemme.

Trude Gavin mener ledelsen har vært veldig i forkant med bevisstgjøring av alle de ansatte.

- Ansatte er godt ivaretatt

John Joseph Cruz Jacob,er helsefagarbeider og tillitsvalgt Ullerntunet sykehjem i Oslo.

John Joseph Cruz Jacob 2 foto Marco Camas
- Ansatte er godt ivaretatt, sier helsefagarbeider og tillitsvalgt ved Ullerntunet sykehjem i Oslo, John Joseph Cruz Jacob. Det er så langt ingen smittetilfeller ved hans arbeidsplass. Joseph synes så langt ikke det har vært noen problemer knyttet til koronasitiasjonen. Foto: Marco Camas

- Vi har ikke korona på Ullerntunet. Vi er godt ivaretatt av ledelsen. Smittevernutstyr og alt er på plass.

Ullerntunet består av et helsehus med korttidsplasser og et langtidshjem.

- På helsehuset har det vært tilfeller av smittede. Pasientene med påvist koronasmitte er flyttet til Solvang helsehus.

Ingen pasienter på langtidshjemmet har fått påvist koronasmitte.

Alle testes ved minste symptom, pasienter/beboere så vel som ansatte. 

- Jeg har selv blitt testet to ganger, uten å ha korona.

Ansatte er godt ivaretatt. Man får fri med lønn og arbeidet blir tilrettelagt, hvis det trengs.

- Jeg har selv fått tilrettelagt arbeidet på grunn av at jeg har et barn i barnehage.

Han opplever at de fleste ansatte ikke er redde for selv å bli smittet.

- Vi har fått god opplæring. Vi følger rådene fra FHI. På jobb får vi god informasjon via internkommunikasjon på nett. Her har ledelsen blant annet lagt ut en video som demonstrerer bruk av smittevernutstyr og instruksjon i håndvask. Jeg selv vasker hendene så grundig at jeg har fått tørre hender.

Behov for omdisponering av ansatte

I Oslo er det noen sykehjem hvor et stort antall ansatte må i karantene etter funn av koronasmitte. Joseph har som tillitsvalgt mottatt en forespørsel om ansatte fra andre helsehus kan hjelpe til.

- Nylig mottok jeg et brev fra arbeidsgiver om at det er behov for omplassering av ansatte. Et annet sykehjem i Oslo, Nordseterhjemmet, trenger flere folk.

Nordeterhjemmet er et av de hardest koronarammede sykehjemmene i Oslo, i skrivende stund.

- Det er greit det. Oslo kommune har rett til å omrokere. Det må selvsagt drøftes med tillitsvalgte på vanlig måte.

- Jeg synes ikke det er noen problemer knyttet til koronasituasjonen.

Tillitsvalgt om forholdene i Oslo

Mona Bjørnstad, er hovedtillitsvalgt i Oslo og jobbet inntil nylig ved Ullerntunet helsehus og sykehjem i Oslo, hvor hun var plasstillitsvalgt.

Helseansatte takler koronakrisen HTV Oslo Mona Bjørnstad foto Siv M Bjelland
- Helsesansatte er vant til å håndtere smitte, sier HTV i Oslo, Mona Bjørnstad. Foto: Siv M. Bjelland

- Generelt har de jeg har snakket med fortalt at livet går sin vante gang. Men med den forskjellen at beboerne ikke har kontakt med pårørende.

- Innenfor hvert sykehjem er det strenge smittevernregler til vanlig. Å håndtere smitte er en del av opplæringen. Jeg fikk som sykehjemsansatt god opplæring i å håndtere smitte. Nå er omfanget større. Har du ikke smitte, bruker du heller ikke smittevernsutstyr. Noen institusjoner er friskmeldt etter å ha hatt smitte.

Hun presiserer at det er noen sykehjem som har hatt det mer utfordrende og krevende enn andre, når det gjelder blant annet hva slags omsorgstilbud som blir gitt.

- Spørsmål om nok smittevernutstyr er også et tema mange ansatte er oppatt av. Per nå er tilbakemeldingene vi har fått at situasjonen er stabil, og at institusjonene er flinke til å rapportere om behovet. 

Bjørnstad har fått enkeltvise tilbakemeldinger fra ansatte helt nede på avdelingsnivå om uriktig håndtering av karantenereglene ved smitte.

- Men det generelle inntrykket er at sykehjemsetaten i Oslo følger opp og har kontroll, og at det ikke er mye bekymring blant de ansatte.

- De som jobber med helse er vant til å håndtere smitte. 

- Jeg heier på de sykehjemsansatte

Jette Dyrnes er forbundsleder for Helsefagarbeidere i Delta.

- Mitt inntrykk er at våre medlemmer har vært veldig flinke til å snu seg rundt og tilpasse seg helt fra starten av koronakrisen. Veldig få har klaget på noe, hverken på utstyr eller opplæring. 

Jette Dyrnes 2016.jpg
- Jeg heier og takker og håper vi blir tilgodesett i årets lønnsoppgjør, sier leder for Helsefagarbeidere i Delta, Jette Dyrnes.

Dyrnes mener koronakrisen har fått fram hvor flinke helsefagarbeidere er til å tilpasse seg.

- De står i første linje, og klarer seg godt. Helsefagarbeidere er en unik rase.

Lederen for Helsefagarbeidere i Delta håper arbeidsgiverne har vært fleksible og fornuftige.

Hun håper det er nok utstyr og nok folk ute på jobb.

- Kan ikke være lavtlønte lenger

- Nå håper jeg at KS, Spekter og Helse-Norge ser at helseansatte ikke kan være lavtlønte lenger. De har ikke fått noe mer i lønn. Spekter har gitt litt, men KS har ikke gitt noe.

I det kommende lønnsoppgjøret håper Jette Dyrnes at denne gruppen virkelig blir tilgodesett og får høyere lønn.

- Lønn betyr noe for å rekruttere. Fagutdanning betyr noe. Kompetansen må ligge i bunn. Du må vite hvordan og hvorfor du gjør det du gjør når du er på jobb. Det trengs lønn og kompetanse for at de ansatte også ved neste krise skal stå i første rekke. Derfor ønsker vi at det denne gangen er vår tur.

- Har fått opplæringen jeg trenger

Keddy Johanne Sørgård Nytrøen, er aktivitør ved Ellingsrudhjemmet i Oslo. I tillegg er hun tillitsvalgt. Her hadde de det første koronadødsfallet på et sykehjem i Norge.

På Ellingsrudhjemmet er det satt i gang gode smittevernstiltak. Ledelsen og avdelingen snudde seg fort rundt da det skjedde, slik hun opplevde det.

Keddy Nytrøen foto privat
Aktivitør Keddy Johanne Nytrøen er for tiden omplassert fra dagsenter til sengepost på Ellingsrudhjemmet i Oslo. Foto: Privat

Aktivitetssenteret Keddy jobber på er stengt.

- To av mine kolleger og jeg er flyttet til sengeposter på avdelingene. Første uka ryddet og vasket jeg. Nå er arbeidsoppgavene litt av det samme som før. Jeg smører mat og snakker med pasientene.

Hun har fått opplæringen hun har behov for.

- Vi har smittsomme sykdommer som krever særskilt smittevern med jevne mellomrom. Forskjellen er at det er mye større omfang med korona.

De som har symptomer blir testet, ansatte ute på parkeringsplassen utenfor. Ansatte med symptomer blir sendt rett hjem.

- Jeg har selv blitt testet og fikk svar dagen etter, negativt svar.

- Ikke redd for å gå på jobb

- Jeg er ikke redd for å gå på jobb. Jeg må jo ta t-banen til og fra jobb. Jeg vasker meg og spriter meg og holder avstand. Jeg har tenkt på at jeg kan ta med smitte inn på jobb. Men det er kanskje ikke til å unngå når jeg må ta t-banen til jobb? Men jeg har ikke omgang med folk ellers. Mannen min og jeg holder oss for oss selv i denne tiden. Men tanken har slått meg.

Konsekvensene av korona merkes mest for pasientene som ikke får besøk av de pårørende nå.

- Pasientene bor lenge hjemme, de er ofte svært dårlige når de kommer på sykehjem. De er så skjøre og gamle at de ikke tåler så mye. Jeg tror de har det best ved å få dø her, heller enn på sykehus. Pårørende får komme hvis det er i sluttfasen.

Keddy er bekymret for dem som nå har fått sitt dagtilbud stengt.

- De som er på sykehjemmet har det kanskje bedre enn dem som nå har fått sitt dagtilbud stengt.

- Status nå er at vi er noen flere ansatte på sykehjemmet, siden dagsenteret er stengt. Det går rundt. Det vaskes mer og sprites mer. Akkurat nå er det konsert ute på parkeringsplassen. To musikere framfører sanger av Frank Sinatra. Det kommer stadig artister og holder konserter. Så det skjer fortsatt noe!  

Fakta

  • En beboer på Ellingsrudhjemmet i Oslo var den første sykehjemspasienten som døde, som ble testet positivt for korona. Dødsfallet ble kjent 14. mars og var det tredje koronadødsfallet i Norge. 
  • Oslo har høyest antall tilfeller av covid-19 i forhold til innbyggertall, totalt 311 per 100 000 innbyggere. I Oslo var det færre meldte tilfeller i uke 16 (205) enn i uke 15 (292).
  • Per 22. april var 25 beboere ved sykehjem i Oslo døde med covid-19. Snittalderen på dem som har gått bort er rundt 85 år, og de fleste har flere sykdommer, opplyser sykehjemsetaten i Oslo til Dagbladet.
  • 86 beboere på langtidshjem i Oslo har fått påvist smitte. I tallene inngår fire beboere som har blitt erklært friske og 26 beboere med påvist smitte som er døde, opplyser etaten, også ifølge saken i Dagbladet.
  • Se oppdaterte dags- og ukerapporter om koronavirus (covid-19) fra FHI.
  • Dagsavisen har laget en oversikt over alle dødsfall i Norge som følge av korona, som oppdateres daglig.