Serviceverter gir mer tid til pleie

Odd Ketil Nerdal trives i jobben som servicevert med ansvar for mat og ernæring tett sammen med beboerne.
Odd Ketil Nerdal trives i jobben som servicevert med ansvar for mat og ernæring tett sammen med beboerne.

I snart to år har Odd Ketil Nerdal jobbet som servicevert ved Munkvoll sykehjem på Byåsen i Trondheim. Arbeidsoppgavene er veldig varierte, men hans funksjon er likevel helt klar: Å sørge for at pleierne bruker mindre tid på kjøkkenet og mer tid sammen med pasientene.

Denne artikkelen er skrevet av fagbladet Helsefagarbeideren
Les Helsefagarbeideren 1.2019

I Trondheim kommune har politikerne bestemt at alle sykehjem skal ha egne serviceverter. Hvilke arbeidsoppgaver som skulle ligge i stillingen, fikk hvert enkelt sykehjem bestemme selv.

- Vi har savnet å ha mer tid med pasientene, forteller Kristin Syversen som er helsefagarbeider.

- Når vi har tid til overs etter pleien, så kan vi sette oss ned for å prate eller spille, eller vi kan gå en tur. Før måtte vi bruke all ekstra tid på å rydde opp på kjøkkenet, lage mat og vaske klær.

20190130-_1306291_anneceriksen
Alle hjelper til når de kan, men det er fint å ha en servicevert som har klesansvaret. Til høyre er Kristin Syvertsen. Foto: Anne C. Eriksen

Pleierne slipper å lure på hvem det er som har ansvar på kjøkkenet den vakten. Slipper å bruke tid på matbestillinger og organisering av det som ikke er pleiefaglig, for alt det tar serviceverten Odd Ketil seg av.

- Det blir mer kontinuitet i avdelingen med Odd Ketil der, erfarer Signe Marie Nordskag som er utdannet radiograf og jobber som fagarbeider.

20190130-_1306372_anneceriksen
Signe Marie Nordskag setter pris på å få tilbringe mer tid sammen med pasientene. Foto: Anne C. Eriksen

Ikke bare for pleierne, men også for beboerne som treffer et fast ansikt i oppholdsrommene i avdelingen, der to stuer med kjøkken midt i mellom ligger på rad og rekke.

Denne dagen som Helsefagarbeideren er innom, så beveger pleiere seg ut og inn. Enten sammen med pasienter, eller de tar ut av oppvaskmaskinen og henger opp klær. Serviceverten er langt ifra alene, men det hender at flere alarmer går samtidig fra pasientrommene, og plutselig er alle pleierne borte. Da er det godt å ha en fast stuevakt.

Odd Ketil hadde allerede jobbet på hjemmet som helsearbeiderlærling, og ble oppfordret til å søke. Han har tidligere i arbeidslivet kjørt transport, men så gikk firmaet konkurs. Etter en periode som arbeidsledig, ble han tilbudt plass i Menn i helse. Nå jobber han i full stilling som servicevert på dagtid.

Trenger overblikk og pasientblikk

- En servicevert bør klare å ha overblikket, og man må ha pasientblikket. Man lager måltider, rydde litt, og pynte til høytider. Stemningen er viktig. Sykehjemmet er sertifisert livsgledesykehjem, forteller Odd Ketil.

Kristin og kollegene merker stor forskjell med og uten servicevert:
- Odd Ketil har tid til måltidene, til å dandere mer, forteller hun. – Før har det vært mer tilfeldig, for noen pleiere har interesse for ernæring, andre har det ikke. Nå er situasjonen rundt måltidet mer tiltalende, og det er viktig for appetitten.

- Det er pyntet, ryddet og gjort fint på bordene, og beboerne kjenner matlukten når det lages lunsj.

20190130-_1306320_anneceriksen_2
- Jeg tror ikke det er lurt at alle er i pleien, da drukner andre oppgaver lett bort i stell, sier Siw Langsåvold. Foto: Anne C. Eriksen

Pasientblikket er viktig hos en servicevert, sier avdelingssykepleier Siw Langsåvold, for man tilbringer mye tid med beboerne. Men ingen formell kompetanse kreves for jobben. I alle fall ikke ennå. Foreløpig ligger stillingen i støpeskjeen, og Trondheims sykehjem har definert behovene ulikt, men ansvar for kost og ernæring står uansett sentralt. Det er en stilling som passer bra for dem med matfaglig kompetanse.

Odd Ketils hovedoppgave er å tilberede og servere frokost og lunsj i to avdelinger, og ansvar for all logistikk med mat og klær. Han driver dessuten med bestilling og retur av hjelpemidler, og vedlikehold av teknisk utstyr som alarmer og datamaskiner. De oppgavene har tilfalt ham fordi han er teknisk anlagt.

Siw har jobbet i pleie og omsorg siden nittitallet, og har fulgt utviklingen som har skjedd med kjøkkenet. Da alle sykehjem i Trondheim fikk felleskjøkken, forsvant de tidligere «kjøkkendamene», og matansvaret ble fordelt på pleierne som tok det på omgang. Nå går utviklingen tilbake til å ha dedikerte personer med kjøkkenansvar.

- I stedet for servicevert, ville det ikke ha vært bedre å ansette en ekstra pleier?

De tre pleierne rister på hodet. Ingen vil bytte ut serviceverten, og forteller hvorfor:

- Jeg tror ikke det er lurt at alle er i pleien, da drukner andre oppgaver lett bort i stell, sier Siw.

- Det hender noen pasienter er urolige og surrer rundt i avdelingene. Odd Ketil huker dem inn, setter dem til bords og gir dem en kopp kaffe, sier Signe.

- Han er en ressurs når vi skal ha arrangement, og stiller opp for å følge til tannlege og sånt, legger Kristin til.

- Det er godt å komme på jobb og vite hva man skal gjøre, at oppgavene er tydelig fordelt. Ikke plutselig komme på: Oi, skulle jeg gjøre dette i dag, sier Signe.

Kristin er enig:
- Vi vet at en har ansvaret og slipper å planlegge fra dag til dag.