Samlet over 100 lærere til konferanse om helsearbeiderfaget

Jette Dyrnes, leder av Helsefagarbeidere i Delta, kan glede seg over sterk økning i antall deltakere på konferansen for yrkesfaglærere.
Jette Dyrnes, leder av Helsefagarbeidere i Delta, kan glede seg over sterk økning i antall deltakere på konferansen for yrkesfaglærere.

- Knapt noe yrkesfag trenger større rekruttering enn helsearbeiderfaget. Derfor er det viktig at vi som fagforening er opptatt av at utdanning utvikler seg i takt med tiden.

Jette Dyrnes, leder av Helsefagarbeidere i Delta, er svært fornøyd med konferansen for yrkesfaglærere som foreningen arrangerte sammen med OsloMet.
- Det er andre gangen vi gjør dette. Og i år var vi dobbelt så mange som i fjor. Nærmere bestem 105 lærere fra Finnmark i Nord til Agder i sør. Er det ikke flott, forteller Dyrnes entusiastisk.

Kobler utdanning og arbedisliv

Helsefagarbeidere har en fire år lang utdannelse. Først to år på videregående, deretter to år som lærling.

- Som fagforening er vi opptatt av utdanningen til våre medlemmer. Og vi bruker mye krefter på at den skal bli så god som mulig. Spesielt er vi på vakt slik at den ikke blir for teoretisk, og da er lærerne som var samlet på denne konferansen veldig viktige.

At det var OIsloMet som var medarrangør var derfor ikke tilfeldig. De utdanner mange av de yrkesfaglærerne som senere underviser i helse- og omsorgsfag.

- På mange måter kan man si at målet med konferansen også er å knytte lærerne enda tettere opp mot den virkeligheten som er ute i arbeidslivet, slik at vi nettopp unngår at det blir for teoritungt på skolen, sier Dyrnes.

(artikkelen fortsetter under faktaboksen)

Utdrag fra programmet

 • Fagprøven, slik foregår den i dag.
  Hæge Nore og Anne Karin Larsen, OsloMet 
 • Siste nytt innen diabetes, blodsukkermåling og insulinsetting. 
  Gry Lillejordet, Diabetesforbundet
 • Case: En arbeidsplass innen rus og psykisk helse.
  Stian Aas, Tønsberg kommune
 • Case: Organisering av praksisplasser.
  Aina Karlsen, Strømmen vgs
 • Case: Vekslingsmodellen.
  Anne-Birgitte Løvlien, Storhamar vgs
 • Reformen fagfornyelsen.
  Tonje Thorbjørnsen, Faglig råd for helse- og oppvekstfag
 • Målrettet miljøarbeid.
  Bjørn Harald Iversen, Vernepleierforbundet
 • Problembasert læring.
  Anette Lund Follestad, OsloMet
 • Omdømmebygging og heltidskultur.
  Nina Amble og Else Marie Johansen, Oslo Met

Last ned presentasjonene fra konferansen her

Foruten lærere så deltok det også ledere fra flere opplæringskontor for offentlig sektor.

- Det er dem som styrer læreplassene i kommunene, og slik sett har de en veldig viktig rolle. Gode og mange nok læreplasser er en svært viktig forutsetning for at utdanning til helsefagarbeidere skal bli vellykket, sier Jette Dyrnes.

Engasjerende innledere   

Dyktige foredragsholdere skapte stort engasjement blant deltakerne på konferansen. 

Ikke minst sørget Nina Amble og Else Marie Johansen fra OsloMet for en fin avslutning med sitt fokus på omdømmebygging og heltidskultur i helsearbeiderfaget. 

- Skal vi få mange nok søkere til dette yrket, så må vi bygge en sterkere heltidskultur. Det nytter ikke at unge utdanner seg i fire år, og så får de tilbud om en 13 prosent stilling, sa Amble blant annet. 

Last ned presentasjonen til Amble og alle den andre foredragsholderne her.

jette_bharald
Bjørn Harald Iversen, leder av Vernepleierforbundet i Delta, skapte stort engasjement med sitt innlegg om målrettet miljøarbeid på lærerkonferansen som Jette Dyrnes og Helsefagarbeidere i Delta arrangerte.