Nytt temahefte: Hjerneslag

Runt 12 000 personer rammes hvert år av slag i Norge. Helsefagarbeidere kan bidra til at pasienter får rask behandling, og spille en viktig rolle i rehabiliteringen. Temaheftet gir innføring i symptomer, behandling og rehabilitering.

Dette temaheftet om hjerneslag er en del av en serie temahefter som utgis av Helsefagarbeidere i Delta. Heftene skal gi grunnleggende innføring i sentrale tema som preger helsefagarbeideres arbeidshverdag.

Temaheftet Hjerneslag - tiden teller inneholder fakta, intervjuer, reportasjer og fagartikler. Få oversikt over symptomer og utfall ved slag, innføring i rehabiliteringen og les en grundig fagartikkel om kommunikasjon med personer som lider av språk- og talevansker.

Møt sykepleieren Signe Gjærum som selv har hatt slag og i dag jobber med slagpasienter, og finn ut hvordan det er å jobbe på en slagenhet som helsefagarbeider. Temaheftene kan benyttes i undervisning av helsefagelever.

temahefte_oppslag_1_2018_s_28_29

Bestill enkelteksemplar eller klassesett.