- Med en gang en mann kommer inn, så snakkes det damer og motor

Det sier Stian Rønning om møter med mannlige brukere på sykehjem. Å bidra til meningsfylte liv for brukerne er en stadig viktigere del av eldreomsorgen, men får mennene et aktivitetstilbud tilpasset dem? Les siste utgave av Helsefagarbeideren.

Les Helsefagarbeideren 1.2019

Det gjelder å holde tunga rett i munnen og blikket fleksibelt når det er snakk om kjønn i pleie- og omsorgssektoren. På den ene side skal det helst ikke spille noen rolle, verken for pleier eller pasient. Samtidig finnes en annen dimensjon til jobben: Den der to mennesker møtes.

I siste utgave av Helsefagarbeideren har vi snakket med flere om hvorvidt det trengs spesielt tilpassede aktiviteter for mannlige brukere.

Les også om:

Vil ha helsefagarbeiderne tilbake

Sykehusene trenger andre yrkesgrupper enn leger og sykepleiere, sier konserntillitsvalgt som opplevde at ryggraden i avdelingen forsvant med hjelpepleierne.

Å fjerne hjelpepleierne fra sykehusene var ingen velbegrunnet avgjørelse på begynnelsen av 2000-tallet, ifølge tillitsvalgt og lege ved Oslo Universitetssykehus Christian Grimsgaard. Det var minste motstands vei.

Serviceverter gir mer tid til pleie

20190130-_1306405_anneceriksen_1
Foto: Anne C. Eriksen

I Trondheim kommune har politikerne bestemt at alle sykehjem skal ha egne serviceverter for at pleierne skal få mer tid sammen med pasientene

Pleierne ved Munkvoll sykehjem på Byåsen slipper å lure på hvem det er som har ansvar på kjøkkenet den vakten. Slipper å bruke tid på matbestillinger og organisering av det som ikke er pleiefaglig, for alt det tar serviceverten Odd Ketil Nerdal seg av.

Gå til Helsefagarbeiderens bladarkiv