Les vinterutgaven av Helsefagarbeideren

På Smidsrød helsehus i Færder kommune er massasjen en del av pleien. Les også om Eden-filosofien ved sykehjemmet i Åfjord, om arrangering av kurs for pårørende i kommunen og Khadiga som jobber på ortopedisk.

På Smidsrød helsehus i Færder kommune er massasjen en del av pleien for pasientene på langtidsavdelingen. Den helsemessige effekten av nærhet hud mot hud er noe mennesker bærer med seg hele livet.

Hovedbilde
Odd Wendelboe prater med helsefagarbeider Anette Lorentsen mens han får fotmassasje. Hun er en av ni pleiere som har kurs i omsorgsmassasje .Foto: Peder Gjersøe

Et viktig poeng med behandlingen er nettopp at det er pleierne som står for den, fordi det styrker relasjonen med pasientene. I denne utgaven av Helsefagarbeideren kan du lese mer om hvorfor pleierne liker å tilby massasje som en del av omsorgstilbudet, og hvordan det administreres.

LES: Det er noe med nærheten hud mot hud

Baking 1
Mat beskrives som et av de viktigste virkemidlene for å gjennomføre Eden-filosofien på Åfjord helsesenter. Her er de i full gang med bollebaking på dementavdelingen sammen med helsefagarbeider Lisbeth Winther Bårdli. Foto: Håvard Egge

I Åfjord har pleie og omsorgsektoren siden 2010 jobbet ut ifra Eden-filosofien, som går ut på å motvirke ensomhet, kjedsomhet og hjelpeløshet. Den alternative filosofien skal skape en bedre helseinstitusjon for både brukere og ansatte.

-Det viktigste er at brukeren har hatt en fin opplevelse, og at den ansatte har vært til stede for brukeren. I dag er dette første prioritet her, viktigere enn at alle trivielle oppgaver i avdelingen er utført i løpet av vakten, sier fagleder ved Åfjord helsesenter Aud Elin Vingen.

LES: Bruker alternativ filosofi for å skape et bedre sykehjem

_MG_9293
Khadiga Chahrour er en av åtte helsefagarbeidere/hjelpepleiere ved ortopedisk sengepost ved sykehuset i Vestfold som ligger i Tønsberg. Foto: Peder Gjersøe

Khadiga Charhour har det som skal til for å jobbe som helsefagarbeider ved en ortopedisk sengepost. Etter læretiden fikk hun derfor tilbud om fast jobb ved Sykehuset i Vestfold. Med sine tjue år er hun den yngste av alle ansatte ved sengeposten som tar imot både lærlinger og praksiselever.

For mange unge er det vanskelig å takle jevnaldrende pasienter som man enkelt kan identifisere seg med, forteller seksjonsleder Monica Hoff Hagen.

LES: Må takle multitraumer i jobben

Som helsefagarbeidere flest, ønsker Bjørn-Andreas Finseth først og fremst å jobbe med mennesker, ikke duppedingser.  Men når teknologien kan hjelpe folk, da blir den også interessant. Møt helsefagarbeideren som er implementeringsansvarlig for velferdsteknologi i Nedre Eiker kommune.

Les: Jobber på fulltid med velferdsteknologi

Personer med utviklingshemminger blir stadig eldre. Marit Hauger og Anne Marthe Gaustad fikk permisjon med lønn fra Eidskog kommune for å ta fagskoleutdanning. Under praksisperioden etablerte de en skole for pårørende.

Alle kommuner kan søke om midler til å drifte pårørendeskole.

LES: Etablerte pårørendeskole i kommunen

FN mener vergemålsordningen bryter med menneskerettighetene til funksjonshemmede. Likestillings- og diskrimineringsombudet Hanne Bjurstrøm er enig. En rettighet handler om retten til å leve et liv som alle andre. Dermed stilles det også høye krav til et land som Norge.

Les: Å settes under verge, eller få støtte til å ta beslutninger