Kommuneoppgjøret: Dette kan du som helsefagarbeider få i lønnsøkning

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. Foto: Heiko Junge / SCANPIX

Årets lønnsoppgjør for kommunene, unntatt Oslo kommune, gir et lønnsløft for både fagarbeidere, fagarbeidere med tilleggsutdanning, høyskoleutdannede og ledere. Se hva det kan bety for deg.

Se disse to eksemplene for helsefagarbeidere og helsefagarbeidere med tilleggsutdanning:

1) Bente

Bente, helsefagarbeider med 10 års ansiennitet per 30. april 2019

Årslønn per 30.4 2019

402 300

 

+ sentralt tillegg per 1.5

12 000

 

= ny årslønn per 1.5

414 300

gjeldende 1.5 til 30.6 2019

+ justering til nytt garantilønnsnivå per 1.7

5 700

 

= ny årslønn per 1.7

420 000
 

= et samlet lønnsløft på kr. 17 700

 

Bente synes at dette var et godt løft og fortsetter i stillingen sin, og den 1. august, etter 16 år i stillingen går hun over til 16 års ansiennitet.

 

Årslønn per 1.7 2019

420 000

 

Opprykk til 16 års ansiennitet per 1. 8

 10 000

 

Ny årslønn per 1.8

430 000

= 27 700 i samlet lønnsvekst fra 1.5 til 1.8


2) Kari

Kari, helsefagarbeider med 1-års tilleggsutdannelse på godkjent fagskole og 10 års ansiennitet per 30. april 2019

Tidligere har Kari fått lokale lønnstillegg slik at hun ligger høyere enn garantilønn etter 10 år (kr. 423 300) per 30.april 2019. I likhet med Bente har hun vært ansatt i 16 år den 1. august 2019.

Årslønn per 30.4 2019

430 000

 

+ sentralt tillegg per 1.5

13 000

 

= ny årslønn per 1.5

443 000

gjeldende 1.5 til 30.6 2019

+ justering til nytt
garantilønnsnivå per 1.7

0

 

= ny årslønn per 1.7

443 000

= et samlet lønnsløft på kr. 13 000


Kari får et ansiennitetsopprykk til 16 år per 1. august 2019:

Årslønn per 1.7 2019

443 000

 

Opprykk til 16 års ansiennitet per 1. 8

 10 000

 

Ny årslønn per 1.8

453 000

= 23 000 i samlet lønnsvekst fra 1.5 til 1.8


Andre tariffområder: