Si din mening om læreplaner i helsearbeiderfaget

Si din mening om læreplaner i helsearbeiderfaget
Foto: Colourbox

Læreplanene bestemmer hva det skal undervises i for å bli en helsefagarbeider. Snart kommer det nye. Fram til 18. februar har alle mulighet til å si sin mening om forslagene som ligger på skissestadiet. Utdanningsdirektoratet håper å involvere bredt.

For tiden jobbes det med å fornye alle læreplanene i grunnskolen og videregående opplæring. Første skisse for helse- og oppvekstfag er klar. Utdanningsdirektoratet ønsker innspill fra alle som er interessert i innholdet i faget.

- Et av målene med de nye læreplanene er at de skal være relevante for framtiden. Skal vi få til det, må vi involvere bredt, og trenger innspill fra både skoler, organisasjoner og bedrifter, forteller seniorrådgiver Linda Sørfjord.

Det som nå ligger ute nå er første skisse som gjelder det første året på videregående, kalt VG1 Helse- og oppvekstfag. Direktoratet ønsker innspill på den delen av læreplanen som heter «om faget».

I april blir andre skisse presentert, og i juli blir hele læreplanen lagt ut til formell høring.

De nye læreplanene skal tas i bruk fra 2020.

Spør underveis

- Vi synes det er viktig å spørre om vi er på rett vei underveis i arbeidet, heller enn å vente til slutt. På den måten har vi bedre tid til å vurdere innspillene og gjøre endringer. Ved å være åpne og involvere underveis, blir resultat bedre, sier Sørfjord.

Det er nedsatt en læreplangruppe som vil lese alle innspill som kommer inn.

- Er det noe man er uenig i, er vi også interessert i gode forslag til hvordan det kan gjøres bedre, påpeker hun.

Ved å trykke på lenken under, kan du gå gjennom skissen og svare på spørsmål. Du kan selv velge om du vil svare på alle, eller bare noen utvalgte.

Gi tilbakemelding på første skisse til ny læreplan i helse- og oppvekstfag her