Dobbelt så mange gutter til helse- og oppvekstfag på ti år

Dobbelt så mange gutter til helse- og oppvekstfag på ti år
Foto: Colourbox

Stadig flere gutter kan tenke seg yrker innen helse- og oppvekstfagene. Andelen har nesten doblet seg på ti år.

Fra 2009 til 2019 har andelen gutter som søker seg til helse- og oppvekstfag økt fra 11 til 21 prosent, ifølge Kunnskapsdepartementet.

Kjønnsforskjellene minker innenfor det kvinnedominerte utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag, viser de nye søkertallene for videregående opplæring som ble publisert i mars.

Helse- og oppvekstfag har rundt ti tusen søkere i år, og er det yrkesfaglige utdanningsprogrammet med flest søkere av alle yrkesfagene.

Blant spesialiseringene som inngår i programmet er helsearbeiderfag, barne- og ungdomsarbeiderfag og ambulansefag.

Helsearbeiderfaget har rundt fire tusen søkere i år.  17 prosent av dem er gutter.
I løpet av to år har det vært en økning på fire prosent.
I 2017 var andel gutter 13 prosent. I 2018 var tallet 17 prosent.
 

Søkertall videregående opplæring 2019-2020

  • 8451 jenter og 2231 gutter har søkt seg til utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag høsten 2019.
  • 3338 jenter og 666 gutter har i år søkt seg videre fra helse- og oppvekstfag til VG2 helsefagarbeider høsten 2019.